Tehno-Zoom – makerspace-ul dedicat elevilor pasionați de robotică Roman, RO-NT
Proiect sustinut de Proiect sustinut de Petrom
Roman, RO-NT
Proiect de tip S.T.E.M.
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 10,059 lei
Acest proiect va impacta un număr de 600 elevi
Plosnita Lacramioara inițiator proiect utilizator verificat
Membru al organizației
Fundația Noi Orizonturi

Povestea mea

Mă numesc Lăcrămioara Ploșniță și sunt cadru didactic titular la Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman, pe o catedra de electrotehnică, gradul didactic I, cu specializarea electrotehnică/ informatică si cu o vechime în invățământ de 27 ani.
Activitatea la catedră o completez si cu multe activități extrașcolare: coordonez la nivelul școlii un cerc de creativitate tehnică TEHNO ZOOM format din 20 de elevi și revista cercului –în cadrul căruia realizez cu elevii proiecte si machete tehnice funcționale pentru participarea la diferite competiții tehnico-stiințifice, coordonez grupa de excelență aprobată de ISJ și formată din 24 de elevi, pentru pregătirea de performanță a elevilor din Roman și zona Roman pentru participarea la olimpiadele si concursurile tehnice pentru domeniile electronică și electric.

Sunt preocupată și de dezvoltarea personală a elevilor, de nevoile lor de dezvoltare și implicare socială. Coordonez Clubul Independent IMPACT “Musatinii” al liceului format din 25 de membri în cadrul căruia implementez proiecte de antreprenoriat social și voluntariat și sunt coordonator SNAC la nivelul școlii.

Sunt preocupată și mă implic în organizarea și implementarea activităților metodice și știintifice: sunt responsabil al ariei curriculare tehnologii, metodist și mentor al ISJ Neamț, membru în comisia natională și consiliul consultativ al ISJ pentru disciplina electrotehnică/domeniul electric, autor de manuale, auxiliare și ghiduri metodice.

De ce să mă susții?

Tehno-Zoom poate fi un vector în sistemul educațional românesc care să demostreze că școala pregătește elevii la cel mai înalt nivel al performanței didactice, cu resurse adaptate noilor tehnologii și poate valorifica toate valențele elevilor, astfel încât aceștia să se adapteze foarte ușor mediului de muncă real, modern și inovator. Dacă vom încerca să facem zoom tehnologiei de astăzi, vom avea tineri pregătiți pentru provocările tehnologice de mâine.

Eu susțin "Tehno-Zoom – makerspace-ul dedicat elevilor pasionați de robotică"

Cred că educația este indispensabilă pentru dezvoltarea societății în care trăim, iar atunci când susținem educația în mediile defavorizate, contribuim la îmbunătățirea viitorul nostru comun.

Theodora Ciungan

Data Protection Leader @Garrett Advancing Motion

Sunt Theodora Ciungan și am avut norocul de a mă naște într-o familie care mi-a oferit strictul necesar și confortul de a-mi canaliza eforturile spre propria educație. Am mers la școală fără să am grija zilei de mâine, fără a-mi fi foame și fără a-mi fi frig.

Click și află mai multe despre mine!

Povestea elevilor mei

Proiectul se adresează unui număr de 600 de elevi (550 elevi de liceu și școală profesională și 50 de elevi de gimnaziu). Elevii de liceu și scoală profesională sunt elevi pasionați de electronică si robotică, elevi modești, dar cu idealuri profesionale mărețe, elevi cu rezultate bune și foarte bune la învățătură, care provin din familii modeste, cu un statut socio-economic mediu și scăzut (75%) sau aflate în risc socio –economic (25%), 400 de elevi sunt navetiști și provin din comunități rurale modeste sau la limita sărăciei. Liceul nostru s-a remarcat la nivelul județului prin media de admitere la liceu mare (7,36 –ultima medie), prin promovabilitate mare la examenul de bacalaureat (81,25%) și prin numeroase premii obținute la olimpiadele tehnice naționale și județene (5 premii la olimpiada națională pentru domeniul electric si electronică și 19 premii la faza județeană), foarte multe premii obținute la concursurile tehnico-științifice naționale (24 premii), toate obținute in anul școlar 2018-2019 și 32 premii obtinute in anul scolar 2019/2020. Cei 550 de elevi de liceu ( clasele IX-XII, și IX-X –scoală profesională) se pregătesc pentru calificări din domeniile electronică și automatizări și electric, 24 de elevi au fost selectați în grupa de performanță pentru pregătirea din cadrul Centrului județean de excelență Neamț, pregătirea fiind organizată în cadrul liceului nostru (deoarece lotul național este de obicei format doar din elevii liceului nostru ( 80-90%), 25 de elevi pasionați de electronică și robotică activează în cercul de creativitate tehnică a liceului și încearcă să materializeze idei îndrăznețe despre noile tehnologii, în limita bazei materiale a școlii. Peste 50% dintre absolvenții liceului își continuă studiile la facultăți din domeniul electronicii și telecomunicațiilor, ingineriei electrice, automatizări și calculatoare, informatică. Din păcate, dinamica și evoluția noilor tehnologii nu le permite acestor elevi să beneficieze și de o bază materială modernă care să concretizeze și să exemplifice în mod real informațiile și competențele teoretice, trusele de scule, instrumentele de măsură nu sunt actualizate, iar componentele electronice sunt insuficiente.

Rezultate urmărite

Prin acest proiect îmi propun să creez un makerspace educațional pentru domeniul electronicii/roboticii, un spațiu care să faciliteze pregătirea de performanță a elevilor olimpici, dar și dezvoltarea și stimularea motivației pentru învățarea și explorarea roboticii și electronicii la nivelul noilor tehnologii din domeniu. În cadrul cercului tehnic pe care il coordonez, am încercat să achiziționez componente electronice și dispozitive care să le permită elevilor să creeze și să realizeze machete electronice funcționale moderne. Majoritatea componentelor electronice cu care lucrez în prezent sunt obținute din sponsorizări ale agenților economici, dar sunt insuficiente. Foarte putine sunt achiziționate de către școală, în general 1-2 componente cu care să pot crea și explica machete simple. Pentru a realiza o activitate eficientă și care să stimuleze cu adevărat creativitatea, ar trebui să organizez un spațiu in care elevii să poată lucra atât individual, dar și în echipe de 2-3 elevi, care să le permită realizarea de investigații științifice, găsirea de soluții creative, căutarea unor alternative tehnice moderne. Achiziționarea plăcilor de test și a diferitelor tipuri de kituri educaționale le va permite elevilor să exploreze cu adevărat diferite situații practice, să creeze machete funcționale cu componente electronice de ultimă generație. Kiturile electronice de bază (bazate pe Arduino, Siemens) vor putea facilita învățarea și pentru elevii de gimnaziu și pentru cei de școală profesională. Studiul roboticii și electronicii implică și foarte multe componente IT, calculatoare care să interfereze programarea machetelor si a roboților. In acest sens am obținut o sponsorizare de 12 calculatoare de la o firmă din oraș care și-a actualizat echipamentele IT. Impactul proiectului va fi atât pe termen scurt pentru pregătirea de performanță și miniatelierele tehnice dar și pe termen lung pentru a forma și dezvolta cât mai multe abilități practice compatibile cu noile tehnologii care să motiveze implicarea activă și responsabilă a elevului în procesul de învățare, dorința de a aspira, de a se autodepăși, de a face ceva concret și din plăcere. Acest spațiu educațional va putea fi folosit și pentru diferite discipline tehnice (automate programabile, traductoare și senzori, măsurări electrice și electronice, fizică, biologie, educație tehnologică, sisteme inteligente, informatică, etc), va putea fi utilizat pentru activități extrașcolare formale și informale, discipline opționale. Scopul proiectului : dezvoltarea competențelor secolului XXI la elevi prin crearea unui makerspace educațional pentru domeniul electronicii și roboticii Obiectiv general : stimularea învățării eficiente a elevilor prin activități practice de creare, inovație și construire de machete electronice pentru asigurarea transferului interdisciplinar de la teorie la practica reală Obiective specifice : - O1. Organizarea și dotarea unui makerspace educational pentru domeniul electronicii și roboticii pentru elevii de liceu și gimnaziu - O2. Elaborarea unei curricule care să faciliteze învățarea electronicii și roboticii prin activități practice specifice - O3. Realizarea de machete funcționale care să stimuleze creativitatea, explorarea , inovația și alfabetizarea tehnologică a elevilor - O4. Pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri tehnico-științifice în scopul valorizării produselor realizate în makerspace-ul educațional - O5: Organizarea semestrială a unor seminarii pentru diseminarea activității și produselor realizate în comunitatea părinților, profesorilor, elevilor și în comunitatea locală Prin acest proiect doresc să dezvolt și să exersez cu elevii mei creativitatea tehnică, gândirea critică și rezolvarea de probleme. Activitățile vor viza realizarea de proiecte/ miniproiecte tehnice cu situații din viața reală prin care elevii să creeze machete electronice și roboti. Incercând să găsească soluții tehnice la probleme din viața reală elevii își vor dezvolta inteligența emoțională, lucru în echipă, vor realiza conexiuni interdisciplinare, își vor asuma roluri în echipă pentru a implementa practic proiectul, vor deveni mai responsabili în gestionarea resurselor și în luarea deciziilor apelând la judecata morală și etica profesională.

Drumul meu spre reușită

În ultimii 15 ani am obținut în fiecare an premii si mențiuni la olimpiada natională tehnică pentru domeniile electric/electronică (în anul școlar 2018-2019 am obtinut PI și M la clasa a XII-a domeniul electric, PIII –clasa a XI-a domeniul electric și 1 mențiune la clasa a XII-a – domeniul electronică), 19 premii la concursuri și simpozioane naționale tehnice, iar anul acesta am avut 4 elevi calificați la faza națională și 8 elevi premiați la faza județeană. Mi-aș dori ca pe viitor toate experiențele acumulate cu elevii la cercul de creativitate si în acest makerspace să se concretizeze și într-un ghid de bună practică pentru ceilalți colegi. În fiecare an școlar, stimulez si motivez elevii să participle la concursuri școlare tehnico-științifice, dar și la concursuri artistice și sportive. Pe termen lung, acest spațiu poate fi utilizat pentru înțelegerea fenomenelor fizice, chimice, pentru înțelegerea și aplicarea diverselor tehnologii, pentru înțelegerea și percepția mediului înconjurător cu ajutorul senzorilor. Această mentalitate educativă poate fi extinsă și la învățământul primar prin mini-ateliere tehnologice, care să le deschidă noi orizonturi de cunoaștere și să le descopere abilități reale.

Promisiunea mea

Sponsorizarea obținută prin acest proiect se va concretiza într-un spațiu educațional modern care va ajuta 600 de elevi de liceu și gimnaziu să înțeleagă și să învețe mai ușor competențe și cunoștințe specifice electronicii/roboticii, folosind o bază materială de ultimă generație care să le faciliteze accesul pe piața muncii și să le dezvolte abilitatea de „a face” , de a acționa , de a înțelege ceea ce fac. Creativitatea și luarea de inițiative, precum și lucrul în echipă sunt două componente pe care aș dori să le dezvolt elevilor mei, astfel încât aceste „aripi” să îi încurajeze în demersul lor profesional și să facă mereu diferența în provocările lor viitoare atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Mă bazez în procesul de învățare pe abordarea practică a conținuturilor, încerc mereu să depășesc autosuficiența pentru a crea mereu noi abordări didactice. Să nu uităm că elevul trece o singură dată prin acest „flux tehnologic” ireversibil, care nu ar trebui să genereze erori. Calitatea depinde de noi, de profesorii care coordonăm acest flux. Un makerspace educațional poate schimba modul de percepție al școlii de către comunitatea părinților și comunitatea locală. Diseminarea activităților și produselor realizate de elevi în comunitatea părinților va întări colaborarea cu aceștia prin implicarea în organizarea activităților tehnico-științifice la nivel local și județean. Invitarea agenților economici în cadrul activităților de diseminare și chiar activităților propriu-zise poate întări colaborarea și implicarea acestora în susținerea materială sau financiară a unor activități. Părinții își doresc copii cât mai bine educați, agenții economici vor avea certitudinea că elevii școlii noastre sunt bine pregătiți profesional și au competențe și abilități compatibile cu mediul de muncă real.
Acest proiect a fost inițiat acest proiect în urmă cu 2 years, în data de 11 September 2020, de către Plosnita Lacramioara, Profesor liceu la LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV" ROMAN din ROMAN, NEAMT

Bugetul proiectului

Lucruri de care avem nevoie Cost unitar Cantitate TOTAL
Multimetru Digital Plusivo 49.99 lei 20 999.8 lei
Multi Tester LCR Componente M328 cu Interfaţă Grafică 68.99 lei 2 137.98 lei
Kit Osciloscop Digital 154.99 lei 2 309.98 lei
Șubler Digital Argintiu din Fibra de Carbon 34.99 lei 2 69.98 lei
Set Fire pentru Breadboard 5.99 lei 30 179.7 lei
Kit Breadboard HQ830 cu Fire și Sursă 24.99 lei 15 374.85 lei
Kit Plusivo Pi Zero W Super Starter cu Raspberry Pi Zero WH si card NOOBs de 16 GB 249 lei 2 498 lei
Shield pentru Arduino cu LCD si Tastatura (LCD 1602 cu Keypad) 19.99 lei 20 399.8 lei
Shield Arduino pentru Învățare (Placă Multifunctională) 17.99 lei 10 179.9 lei
Shield Adafruit Arduino v2 pentru Motoare DC/Stepper/Servo 135 lei 2 270 lei
Shield de Învățare pentru Plăcile UNO R3 39.99 lei 5 199.95 lei
Kit Wireless Super Starter cu ESP8266 (programabil cu Arduino IDE) 99.99 lei 5 499.95 lei
Kit Plusivo Pi 4 Super Starter cu Raspberry Pi 4 cu 4 GB RAM si card NOOBs de 16 GB 449 lei 1 449 lei
Kit Snap Circuits – 300 de Experimente 399 lei 1 399 lei
Kit-ul Inventatorului pentru Arduino 149 lei 2 298 lei
Senzor de Temperatura Rezistent la Apa Bazat pe DS18B20 8.49 lei 4 33.96 lei
Senzor de Obstacole Infraroșu E18-D80NK 27.99 lei 5 139.95 lei
Modul cu Senzor de umiditate a solului 3.99 lei 5 19.95 lei
Tahometru cu senzor Hall maxim 9999 RPM 79.99 lei 1 79.99 lei
Senzor de nivel al apei 3.29 lei 5 16.45 lei
Modul Senzor Sunet 4.99 lei 10 49.9 lei
Modul Senzor de Presiune Barometric BMP280 GY 10.49 lei 4 41.96 lei
Senzor de Temperatura 100k Termistor NTC 7.99 lei 4 31.96 lei
Modul cu Senzor Hall YS-27 6.49 lei 5 32.45 lei
Modul Senzor Fotoelectric Infrarosu in Forma de U 8.49 lei 5 42.45 lei
Modul Senzor de Vibratii 4.89 lei 5 24.45 lei
Senzor de Puls XD-58C 19.99 lei 2 39.98 lei
Set de Rezistoare Asortate Optimus Digital între 10 Ω – 1 MΩ (600 buc) + Termistor, Fotorezistor și LED-uri Bonus 24.99 lei 10 249.9 lei
Prelungitor cu protectie 5 Prize 1.8M 25.99 lei 10 259.9 lei
Kit Tranzistoare TO-92 (15 tipuri, 600 buc) 44.99 lei 1 44.99 lei
Set Motor Pas cu Pas 28BYJ-48 5V și Driver ULN2003 Albastru 16.97 lei 5 84.85 lei
Set de Potențiometre Asortate Plusivo 24.99 lei 4 99.96 lei
Tableta grafica XP-PEN Artist 12 Pro 1899.99 lei 1 1899.99 lei
Necesar achiziții 8,459 lei Total cost proiect 10,059 lei
Comisioane Financiare 254 lei
Costuri Administrative 500 lei
Costuri Neprevăzute 846 lei
Acest proiect este susținut de Petrom, cu sprijinul Mastercard, în campania Drumul spre Școală
O inițiativă
cu sprijinul
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 10,059 lei

Donatori ce au susținut acest proiect

Anonymous User

Anonymous

9 December 2020

Amount Donated
100 lei
Aj

Amalia jianu

9 December 2020

Amount Donated
200 lei
EB

Elena Badicut

4 December 2020

Amount Donated
100 lei
TB

Transfer Bancar

2 December 2020

STANCU MALINA-IOANA

Amount Donated
200 lei
Anonymous User

Anonymous

1 December 2020

Amount Donated
80 lei
Anonymous User

Anonymous

30 November 2020

Amount Donated
10 lei

Noutăți

Încarcă mai multe noutăți

4 Mesaje sustinatori

mdianamda

Activitatea dvs. stiintifica impreuna cu elevii este de admirat.

Lacramioara Plosnita

Multumesc.

Enea Cristian

Este un proiect interesant

Silvana Speianu

Așa ceva ar trebui să existe cel puțin în fiecare oraș din România. Este școala viitorului.

Lasa un raspuns sau comentariu

Trebuie sa fii Intra in cont sau Inregistreaza cont nou pentru a posta un mesaj.

Proiect finanțat!
Acest proiect a reușit alături de 6 susținători și 9 donatori
Continuând mai departe, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare ale platformei narada.ro, precum și cu Politică de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal. Înregistrarea dumneavoastră în baza de date, presupune și transmiterea ocazională de notificări via e-mail.