REAL & VR Science Timişoara, RO-TM
Proiect sustinut de Proiect sustinut de Petrom
Timişoara, RO-TM
Proiect de tip Clasa secolului 21
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 20,051 lei
Acest proiect va impacta un număr de 110 elevi
Florina Ianculescu inițiator proiect utilizator verificat
Nu este membru al unei organizații.

Povestea mea

Pasiunea pentru meseria de dascăl mi-a insuflat-o profesoara de chimie din gimnaziu prin multiplele experimente prin care ne dezvolta interesul față de știință, prin încurajarea de a merge la concursuri și olimpiade de specialitate și, mai ales, prin modul delicat în care ne-a lăsat să vedem partea umană din spatele părții profesionale. Imaginea dascălului meu de chimie mi-a vegheat și marcat întreaga carieră, m-a determinat să caut metode, instrumente, tehnici, proiecte care să stimuleze, să încurajeze și chiar să susțină material copii care își doresc să pătrundă în tainele chimiei.

Pin mii de ore de muncă voluntară am îndrumat de-a lungul timpului zeci de elevi în obținerea de performanțe la nivel județean și național, precum și zeci de copii care și-au dorit o carieră în domeniul medical, farmaceutic sau chiar chimie.

Elevii mei spun că mă caracterizează seriozitatea, toleranța, empatia, comunicarea deschisă și apropiată de ei și problemele lor, răbdarea și stăruința în a-i motiva să studieze chimia.

Mă motivează și inspiră în profesie următorul citat: ”Singura modalitate prin care vei putea realiza lucruri minunate este aceea să iubești ceea ce faci. Dacă nu ai găsit încă acel lucru, nu renunța! Continuă să cauți! Nu te mulțumi cu puțin și nu fă compromisuri! Așa cum se întâmplă cu toate lucrurile importante, vei ști când l-ai găsit…” – Steve Jobs.

În ceea ce privește lucrul cu copiii, consider că Antoine de Saint-Exupery a surprins foarte bine esența demersului educative: ”Dacă vrei să construiești un vapor, să nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, cuie, unelte, sfori și alte materiale. Învață-i întâi să tânjească după marea îndepărtată, nesfârșită” a cunoașterii, aș completa.

De ce să mă susții?

Proiectul își propune să mențină vie partea aplicativă a disciplinelor STEM într-o perioadă în care accesul în laboratoarele de specialitate este interzis prin metodologii specifice perioadei actuale. Consider că actualele generații trebuie să aibă șanse egale la educație cu generațiile anterioare și că este de datoria dascălilor să identifice noi modalități prin care elevii să ia contact cu partea cea mai frumoasă a disciplinelor STEM: experimentele și utilitatea lor pactică. Simulările și materialele video nu au același impact cu experimentul pe viu, însă pot ajuta elevul să-și explice fenomene și procese întâlnite în viaţa de zi cu zi și fac deschiderea către abordarea inter și transdisciplinară, precum și transferabilitatea achizițiilor de la o disciplină la alta.

Povestea elevilor mei

Elevii mei sunt liceeni care au optat pentru profilul științele naturii, având în vedere că cei mai mulți dintre ei visează la o carieră ce necesită studiul aprofundat al disciplinelor STE@M. În colegiul nostru există laboratoare de chimie, fizică și biologie, în carul cărora, în vremuri obișnuite, se desfășoară ore de specialitate, cu accent mare pus pe partea experimentală, în limita substanțelor, reactivilor și ustensilelor de care dispunem, destul de depășite din punct de vedere fizic și moral. Modul de desfășurare al școlii din ultimele 6 luni ne determină să regândim acest aspect, având în vedere perspectiva imposibilității desfășurării lucrărilor practice demonstrative. De asemenea, numărul limitat de experimente pe care dotarea colegiului ne-a permis până acum să-l derulăm a condus la aprecierea elevilor că nu li se oferă în școală, unde se desfășoară cea mai mare parte din educația lor academică, oportunități de a-și dezvolta competențe de cercetare și experimentare de ipoteze, deoarece tehnica din laboratoare este depășită de realitatea cotidiană și profesorii încă abordează actul de predare monodisciplinar. Din discuțiile purtate în ultimii ani cu elevii, am constatat că aceștia verbalizează nevoia unei abordări integrate a materiilor școlare STE@M care să depășească limitele disciplinelor impuse spre studiu de programele școlare. În plus, elevii au o viziune mult mai pragmatică asupra conținutului informativ din manualele școlare, sunt dispuși să-i acorde importanță și să-l analizeze critic în măsura în care îl pot corela cu o realitate cotidiană, din viața personală sau viitoarea profesie. Pornind de la nevoia elevilor de a se aborda integrat, interconectat și într-un mod practico-aplicativ disciplinele din grupul STE@M, îmi propun înființarea unui laborator interdisciplinar dotat cu tehnică necesară simulării fenomenelor și proceselor pe care elevii le studiază în școală.

Rezultate urmărite

În cadrul proiectului propun înființarea unui laborator virtual interdisciplinar și dotarea acestuia cu Pachetul interactiv IQboard Expert UST 83 care se integrează nativ cu solutiile de învățământ la distanță prin Zoom, Google Meet pe care în colegiu le aplicăm în acest moment întrucât funcționăm pe sistem de învățământ hibrid. În plus, acest pachet are integrat software multidisciplinar adaptat curriculei specifice: matematică, chimie, biologie, fizică, geografie, ceea ce va conduce la o primă bază de materiale suport ușor accesibile profesorilor și elevilor. În plus, propun achizitionarea unui număr de 15 tablete pe care vor fi încărcate materiale, teste, simulări, suporturi video selectate de profesorii de specialitate pentru a face mult mai accesibile temele din programă. De ce consider necesară achiziționarea pachetului interactiv și a tabletelor? Pentru că învățământul hibrid ne pune în fața unei mari provocări: putem folosi multiple materiale interactive, filme, simulări, teste, aplicații interactive kahoot word pad, mentimer, padlet... în măsură limitată, pentru că ele sunt foarte accesibile celor 15 elevi care sunt în online, însă elevilor care sunt fizic în clasă le sunt accesibile limitat, în functie de performanța telefonului și a calității internetului de care dispun. Din acest motiv, interactivitatea și atractivitatea orei scade foarte mult, fiind nevoiți să îmbinăm predarea tradițională (notat pe tablă și transmis prin cameră în timp relativ real) cu mici prezentări PPT care pot fi vizibile tuturor. Consider că îmbinarea facilităților pachet interactiv cu tablete puse la dispoziția elevilor și materiale deja gândite de profesori într-un mod cât mai interactiv și atractiv va conduce la un act didactic mai plăcut, mai interesant și se va reflecta cu ușurință în progresul obținut de elevi la disciplinele de specialitate, reflectat atât în media școlară, cât și în rezultatele la concursurile și examenele de specialitate. De asemenea, existența unui laborator interdisciplinar este un deziderat mai vechi al profesorilor din școala noastră, care, în nenumărate rânduri, au purtat discuții și au identificat soluții de corelare a noțiunilor comune, prezentate de disciplinele noastre în cadrul programelor școlare studiate în ani diferiți. Pentru o bună înțelegere de către elevi a conceptelor, s-a stabilit o aumită succesiune de parcurgere a materiei, astfel încât disciplinele din această arie să-și poată oferi suport reciproc. Rezultate: 110 elevi beneficiari ai unor ore de specialitate bazate pe metoda flipped learning facilitată de existența tabletelor și a materialelor încărcate pe acestea; creșterea mediei școlare la disciplinele STEM cu min 1 pct/clasă; creșterea mediei la examenul de bacalaureat la disciplinele STEM cu min 1 pct/promoție; 1 laborator interdiciplinar STEM.

Drumul meu spre reușită

Acest proiect este o continuare firească a proiectului ”ScienceHub” finanțat de Fondul Științescu în anul 2019, în cadrul căruia am vizat: ”dezvoltarea deprinderilor de experimentare şi cercetare ale elevilor de gimnaziu în cadrul atelierelor interdisciplinare derulate în parteneriat de Colegiul Național Bănățean (CNB) și Centrul Aplicativ de Ştiinţe ale Naturii (CASN)”, în sensul ca în prezentul proiect ne propunem trecerea din spațiul fizic în mediul online al tuturor activităților practico-aplicative ce se pot desfășura la orele de specialitate din domeniul STEM, precum și realizarea unor materiale informative, simulări și prezentări video cu caracter interdisciplinar. Proiectul va fi derulat în echipă cu profesorii catedrelor de biologie, fizică, matematică, tehnologie și geografie, în sensul că, după achizitionarea bunurilor, cadrele de specialitate și elevii din clasele terminale (XII) vor dezvolta și încărca pe tablete materiale necesare prezentării părții practico-aplicative a disciplinelor STEM. Totodată, colegii care sunt familiarizați cu utilizarea smartboard, vor iniția restul cadrelor didactice din aria STEM în utilizarea pachetului interactiv IQboard Expert. Bunurile achiziționate vor fi utilizate permanent în cadrul orelor de specialitate, laboratorul va funcționa după un orar bine stabilit astfel încât toți elevii de la clasele de profil real și toți profesorii din aria curriculară matematică și științe și tehnologie să poată beneficia de facilitățile sale. Calendarul proiectului: luna 1 - achiziția bunurilor și dezvoltarea de noi materiale; luna 2 - instruirea profesorilor în utilizarea pachetului + dezvoltarea de noi materiale: luna următoare - desfășurarea orelor în laborator, conform orarului prestabilit. După finalizarea proiectului, sperăm că vom reveni la situația normală, pe scenariul verde, și vom identifica noi resurse financiare care să ne permită atât achiziționarea de noi tablete pentru a le pune la dispoziție unui efectiv complet de elevi, precum și achiziția de substanțe și reactivi care să permită realizare exerimentelor pe viu. Ca profesor îndrăgostit de partea practică a științei pe care o predau, îmi doresc să combin partea de experimente live, cu partea de experimente simulate. Ca impact pe termen lung, îmi doresc ca actualii mei elevi când vor fi intrebați de propriii lor copii cum au fost orele de științe din liceu, să răspundă: interesante, am combinat multe strategii și am descoperit atât pe viu, cât și prin mijloace multimedia, cum se transformă materia. Materialele pe care le vom crea în cadrul proiectului vor fi puse la dispoziția tuturor educatorilor, în mod gratuit, pe site-ul colegiului.

Promisiunea mea

Elevii beneficiari ai orelor desfășurate în laboratorul interdisciplinar STE@M vor dezvolta abilități de investigare a comportării unor substanțe/sisteme chimice/fizice/biologice, de a realiza raţionamente deductive şi inductive, capacitatea de explicare a unor fenomene, procese întâlnite în viaţa de zi cu zi. Elevii dezvoltă încredere în adevărurile ştiinţifice şi în aprecierea critică a limitelor acestora, deschiderea de a asculta părerile celorlalţi, interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele furnizate de TIC, abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică, abilitatea de a accesa şi folosi servicii bazate pe internet, sprijinirea creativităţii, atitudinii reflexive faţă de informaţia disponibilă, abilitatea de a lucra individual şi în echipe, deschiderea către abordarea inter și transdisciplinară, precum și transferabilitatea achizițiilor de la o disciplină la alta. Pe termen lung, elevii din anii terminali participanți la proiect dezvoltă competenţe pentru reuşita personală şi socioprofesională: comunicare, gândire critică, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe, disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi roluri diverse, deprinderi de manifestări morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic. Evoluția proiectului va fi periodic prezentată sponsorilor prin transmiterea de comunicate, fotografii, feedback colectat de la elevi și prezentări de activități derulate cu elevii. Provocările cu care ne vom confrunta în cadrul proiectului vor fi dezbatute în cadrul echipei de proiect, iar soluțiile identificate vor fi prezentate sponsorilor. Vom consulta periodic sponsorii, ori de câte ori vom considera că opinia și expertiza dumnealor pot aduce plus valoare proiectului nostru. Rezultatele parțiale și finale ale proiectului vor fi publicate pe pagina web a școlii, pe grupul de facebook al proiectului, prezentate în consiliile profesorale, activitățile metodico-științifice ale profesorilor de la nivel județean, în cadrul Simpozionului Internațional ”Eficiența în Educație” organizat anual de colegiul nostru etc.
Acest proiect a fost inițiat acest proiect în urmă cu 2 years, în data de 14 October 2020, de către Florina Ianculescu, la din ,

Bugetul proiectului

Lucruri de care avem nevoie Cost unitar Cantitate TOTAL
Pachet interactiv IQboard Expert UST 83 7042 lei 1 7042 lei
Tableta Samsung Galaxy Tab A (2019), Quad Core, 8″, 2GB RAM, 32GB 684 lei 15 10260 lei
Necesar achiziții 17,302 lei Total cost proiect 20,051 lei
Comisioane Financiare 519 lei
Costuri Administrative 500 lei
Costuri Neprevăzute 1,730 lei
Acest proiect este susținut de Petrom, cu sprijinul Mastercard, în campania Drumul spre Școală
O inițiativă
cu sprijinul
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 20,051 lei

Donatori ce au susținut acest proiect

Anonymous User

Anonymous

2 December 2020

Amount Donated
25 lei
FA

Fistiag Aurelian

27 November 2020

Amount Donated
50 lei
Anonymous User

Anonymous

26 November 2020

Amount Donated
25 lei
CS

Cristina Sirbu

26 November 2020

Felicitari!

Amount Donated
50 lei
DAN GROZAV

DAN GROZAV

10 November 2020

Amount Donated
100 lei
Mircea Alexandru

Mircea Alexandru

24 October 2020

Amount Donated
100 lei

Noutăți

Încarcă mai multe noutăți

33 Comments

Gherga Lucian

Doresc sa ajut …la crearea unei romanii mai bune

Florina Ianculescu

Doresc sa ajut …la crearea unei romanii mai bune

Ana Maria

Cred in voi

Florina Ianculescu

Cred in voi

Florina Ianculescu

Va multumesc frumos pentru cuvintele minunate! Erorile din text promit ca vor fi rectificate!

Va sigur ca elevii si copiii din scolile nostre merita din plin o educatie facuta din pasiune!

Antonius STANCIU

Vă susțin deoarece impactul vizual este deosebit de important în educația copiilor contemporani.

Florina Ianculescu

Vă susțin deoarece impactul vizual este deosebit de important în educația copiilor contemporani.

Zinveliu Diana

Succes în demersul dumneavoastră!

Florina Ianculescu

Succes în demersul dumneavoastră!

Iancu Constantin Berceanu

Văd o fereastră deschisă către viitor. Învățământul hibrid îmbină capacitatea dascălululi de a dezvolta competențe lucrând față-în-față cu posibilitățile oferite de tehnologia digitală. Pe de altă parte, s-a văzut clar și de destul de mult timp că elevii noștri manifestă o deschidere mare către mijloacele electronice de comunicare. Putem să exploatăm această caracteristică a generației născute după 2000, pentru cucerirea unor noi orizonturi în dezvoltarea lor.

Florina Ianculescu

Văd o fereastră deschisă către viitor. Învățământul hibrid îmbină capacitatea dascălululi de a dezvolta competențe lucrând față-în-față cu posibilitățile oferite de tehnologia digitală. Pe de altă parte, s-a văzut clar și de destul de mult timp că elevii noștri manifestă o deschidere mare către mijloacele electronice de comunicare. Putem să exploatăm această caracteristică a generației născute după 2000, pentru cucerirea unor noi orizonturi în dezvoltarea lor.

Paloma Petrescu

Am incredere in profesorii care educă atitudini.

Cosmin Cernazanu

Educatia este cel mai pretios dar pe care il putem oferi cuiva.

Alexandru Gabriela

Sustin acest proiect educational !

Lucia Padurariu

Felicitări pentru inițiativă, avem nevoie de proiecte mari, care sa ne aducă împreună, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Write a Reply or Comment

You should Sign In or Sign Up account to post comment.

Proiect finanțat!
Acest proiect a reușit alături de 48 susținători și 38 donatori
Continuând mai departe, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare ale platformei narada.ro, precum și cu Politică de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal. Înregistrarea dumneavoastră în baza de date, presupune și transmiterea ocazională de notificări via e-mail.