Să fii un bun profesionist Podu Iloaiei, RO-IS
Proiect sustinut de Proiect sustinut de Petrom
Podu Iloaiei, RO-IS
Proiect de tip Clasa secolului 21
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 14,426 lei
Acest proiect va impacta un număr de 150 elevi
CRÎȘMARU ION inițiator proiect utilizator verificat
Nu este membru al unei organizații.

Povestea mea

Activitatea didactică mi-am început-o ca o extindere a activității din producție, ulterior continuând doar cu activitatea la catedră pe care o completez cu diverse activități extracurriculare. Sunt preocupat atât de dezvoltarea profesională a elevilor mei, pregătindu-i pentru participări la olimpiadele și concursurile din domeniile electronică-automatizări și mecanică, cât și de dezvoltarea personală, de nevoile lor de dezvoltare și implicare socială.
Colaborez în diverse proiecte, sunt membru în diferite comisii, realizez consilierea și orientarea profesională a elevilor prin colaborări cu firmele și universitățile din domeniile lor de pregătire. Sunt preocupat și mă implic în organizarea și implementarea activităților metodice și științifice.

 

 

 

 

De ce să mă susții?

Doresc ca toți elevii școlii, indiferent de situația lor socio-economică, să aibă șanse egale la educație. Dotările laboratoarelor și atelierelor școlii nu acoperă în totalitate cerințele actuale ale angajatorilor, iar achiziționarea mașinilor și utilajelor de generație nouă nu este posibilă datorită prețurilor ridicate. O tablă interactivă poate contribui la completarea pregătirii profesionale, astfel ca toți elevii școlii, indiferent de situația lor socio-economică, să aibă șanse egale la educație.

Povestea elevilor mei

Elevii mei provin de la școlile generale din zonă, majoritatea din mediul rural, din familii numeroase, cu o situație materială grea. Unii provin din familii monoparentale, iar alții au părinții plecați la muncă în alte țări, ei aflându-se în grija bunicilor sau a rudelor. Cu toate acestea, sunt dornici de a învăța și de a evolua pentru a-și depăși condiția modestă. Pentru ei, școala reprezintă locul în care pot socializa, interacționa și se pot instrui. Strădania lor este răsplătită prin premiile pe care le obțin la olimpiadele și concursurile școlare naționale și județene, atât la modulele de specialitate din domeniile lor de calificare, cât și la disciplinele de cultură generală. Majoritatea absolvenților de liceu promovează examenul de bacalaureat, iar absolvenții școlii profesionale obțin certificate de calificare profesională. Din păcate, elevii școlii profesionale nu mai pot participa la concursurile de la nivel național datorită faptului că forurile superioare nu mai organizează și nu mai susțin astfel de competiții.

Rezultate urmărite

Prin achiziționarea dispozitivelor, vom putea desfășura în mod curent toate activitățile școlare într-o formă apropiată intereselor și preocupărilor elevilor, oferindu-le astfel egalitatea de șanse cu ceilalți elevi, atât la activitățile formale, cât și la cele non-formale. Elevii vor avea posibilitatea de a dobândi mult mai ușor competențele necesare calificării profesionale.

Drumul meu spre reușită

Doresc să fac activitățile de învățare atractive, cu beneficii reale în devenirea copiilor cu care lucrez. Astfel, voi avea posibilitatea prezentării detaliate a principiilor de funcționare și a elementelor constructive ale utilajelor pe care elevii trebuie să le studieze. Dispozitivele vor fi utile și colegilor mei cu care interacționez pe parte profesională.

Promisiunea mea

Promisiunea noastră este să oferim transparență maximă în ceea ce privește desfășurarea proiectului. Vom publica regulat informații despre progresul proiectului, pe canalele proprii de comunicare. De asemenea vom sta la dispoziția tuturor sponsorilor sau donatorilor care doresc să ne viziteze sau să știe mai multe despre noi și proiectele noastre, despre realizările noastre!
Acest proiect a fost inițiat acest proiect în urmă cu 2 years, în data de 18 February 2021, de către CRÎȘMARU ION, Profesor liceu la LICEUL TEHNOLOGIC „HARALAMB VASILIU” din PODU ILOAIEI, IAȘI

Bugetul proiectului


Lucruri de care avem nevoie Cost unitar Cantitate TOTAL
Pachet tabla interactiva pentru clasa 12324 lei 1 12324 lei
Necesar achiziții 12,324 lei Total cost proiect 14,426 lei
Comisioane Financiare 370 lei
Costuri Administrative 500 lei
Costuri Neprevăzute 1,232 lei
Acest proiect este susținut de Petrom, cu sprijinul Mastercard, în campania Drumul spre Școală
O inițiativă
cu sprijinul
Acest proiect a fost finanțat complet cu suma de 14,426 lei

Donatori ce au susținut acest proiect

Noutăți

Încarcă mai multe noutăți

Write a Reply or Comment

You should Sign In or Sign Up account to post comment.

Proiect finanțat!
Acest proiect a reușit alături de 0 susținători și 0 donatori
Continuând mai departe, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare ale platformei narada.ro, precum și cu Politică de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal. Înregistrarea dumneavoastră în baza de date, presupune și transmiterea ocazională de notificări via e-mail.