Termeni & Conditii

Termeni & Conditii de Utilizare

I ASPECTE GENERALE

1.1. Utilizarea Platformei Narada in orice mod, inclusiv prin simpla vizitare a site-ului https://narada.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul nostru, a Termenilor si Conditiilor detaliate mai jos. Va invitam sa cititi cu atentie acest document pentru a fi in cunostinta de cauza in momentul in care veti dori sa contribuiti, in orice mod, la sprijinirea Platformei si a Proiectelor afisate pe Platforma.

1.2. Pentru a putea initia sau sprijini diverse Proiecte, orice utilizator va trebui sa accepte Termenii si Conditiile specificate in acest capitol, prin bifarea casutei corespunzatoare in cuprinsul formularului pe care il va completa, prin aceasta bifare utilizatorul confirmand ca este de acord cu toate conditiile stipulate in prezentul Document.

1.3. Termenii si conditiile pot fi schimbate in orice moment de catre Detinatorul Platformei, fara a fi necesara o notificare prealabila a persoanelor inregistrate pe Platforma. Acestea au acces permanent la Document, prin accesarea https://narada.ro/conditii-utilizare/, si vor lua cunostinta de modificarile aduse prin simpla lecturare a Documentului.

1.4. Platforma poate fi utilizata numai pentru scopul pentru care a fost proiectată, aşa cum este descris în acesti Termeni si Conditii. Orice utilizator poate copia sau printa informatiile despre proiectele afisate sau despre Platforma numai pentru uzul sau personal, fiind interzisa exploatarea comerciala a acestor informatii in orice modalitate fara acceptul detinatorului Platformei, cu conditia de a se mentiona sursa informatiilor si/sau de a nu se sterge nicio informatie privind proprietatea intelectuala asupra Proiectelor sau Platformei.

1.5. Detinatorul Platformei face eforturi rezonabile pentru a se asigura ca toate datele prezentate sunt reale, dar nu poate oferi garantii in aceasta privinta, aceasta obligatie revenind in exclusivitate utilizatorilor Platformei care sunt de acord si recunosc in mod expres ca, prin utilizarea Narada, toate informatiile pe care le transmit pentru initierea, respectiv sprijinul proiectelor sunt adevarate si complete, precum si ca prin aceasta utilizare nu se incalca alte legi si/sau regulamente.

II DEFINITII

2.1. Detinatorul este Asociatia Narada, cu sediul in Strada Iovița, nr. 23 – 27, etaj 6, ap. 24, sector 5, București, inregistrata in Registrul Entităților & Unităților de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, avand cod de identificare fiscala 42157184, reprezentata prin Andra Georgiana Munteanu in calitatea sa de Presedinte. Detinatorul poate fi denumit in cuprinsul Documentului ca “Fundatia” sau “Narada”

2.2. Narada este instrumentul prin care profesorii cu spirit de initiativa reusesc sa le ofere elevilor lor toate elementele necesare unei educatii sanatoase, o platforma unde profesorii descriu initiativele lor, menite sa ofere elevilor o educatie mai buna, iar companiile pot sa ofere bani, bunuri sau servicii pentru a finanta aceste initiative. Narada poate fi denumit in cuprinsul Documentului „Platforma”, „Site”, „noi”, „al nostru”.

2.3. Document reprezinta prezentii Termeni si Conditii.

2.4. Profesor este orice cadru didactic care la momentul inscrierii proiectului este activ in sistemul de invatamant public, prescolar, primar sau secundar si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.

2.5. Proiect este orice initiativa cu scop educational a Profesorului care doreste sa apeleze la serviciile Platformei, astfel cum este el descris initial de Profesor si dezvoltat ulterior de Contribuitor, ce respecta scopul Narada detaliat in cuprinsul acestui Document.

2.6. Voluntar este orice persoana fizica ce desfasoara activitati neremunerate cu scopul de a sprijini functionarea Platformei si a serviciilor desfasurate prin intermediul acesteia si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.

2.7. Voluntar Responsabil de Caz este Voluntarul care reprezinta Narada in relatia cu Profesorul pe parcursul desfasurarii unui Proiect, din momentul verificarii eligibilitatii pana cand proiectul este finantat si rezultatele in urma implementarii sunt postate pe blogul Platformei, respectiv pana cand proiectul este trecut la “Proiecte nefinantate”, in cazul in care nu a fost gasit sponsor.

2.8. Contribuitor este orice persoana cu experienta in domeniul comunicarii (jurnalism, marketing, blogging etc) care desfasoara, fara remuneratie, activitatea de a edita din punct de vedere al prezentarii si formularii proiectele Profesorilor, precum si cea de a scrie pe blogul Platformei si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.

2.9. Companie este orice persoana juridica, inregistrata in Romania sau in alte tari membre UE, care doreste sa contribuie in orice mod la sprijinirea proiectelor afisate pe Site si care respecta celelalte obligatii detaliate in prezentul Document.

2.10. Sponsorul este orice companie care, prin furnizarea datelor sale de identificare si de contact, a fost de acord sa ii fie creat un cont pe Platforma pentru a putea sprijini in mod efectiv proiectele afisate.

2.11. Contractul de Sponsorizare reprezinta contractul ce va fi incheiat intre Fundatie si Sponsor pentru ca acesta din urma sa poata contribui in mod legal la sprijinirea Proiectului ales si care va cuprinde toate drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste finantarea acelui Proiect de catre Sponsor, respectiv activitatile prestate de Fundatie, prin intermediul Platformei si a echipei Narada, pentru implementarea cu succes a Proiectului ales de Sponsor.

2.12. Data limita este perioada de timp pana la care Sponsorii isi pot manifesta interesul pentru sprijinirea realizarii unui Proiect, dupa afisarea acestuia pe Platforma.

2.13. Echipa Narada este orice reprezentant Narada, indiferent dacă este Voluntar, Contribuitor sau orice alt colaborator al Narada.

2.14. CONTINUT reprezinta orice informatie de pe SITE care poate fi vizualizata sau accesata prin utilizarea Platformei, continutul oricarui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau PARTENERILOR sai de catre echipa Narada prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum si orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre echipa Narada conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta.

2.15. Servicii reprezinta orice activitate prestata de persoanele implicate in realizarea Proiectelor, indiferent ca fac parte din echipa Narada sau nu, prin intermediul Platformei sau in mod direct, pentru indeplinirea scopului pentru care a fost creata Platforma, astfel cum este detaliat in prezentul Document.

2.16. Utilizator este orice persoana fizica sau juridica ce are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau care detine un cont pe Platforma, indiferent de tipul acestuia.

2.17. Cont este ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care ii sunt atribuite si ii permit unei singure persoane fizice sau juridice (Profesor, Voluntar, Contribuior, Sponsor sau membrii echipei POWER UP) sa acceseze anumite functionalitati ale SITE-ULUI, inclusiv, dar fara a se limita la, initierea, editarea, sprijinirea Proiectelor sau prestarea de activitati de voluntariat in cadrul echipei Narada.

2.18. Beneficiar este orice elev sau grup de elevi care beneficiaza in mod direct in urma implementarii unui Proiect sponsorizat prin intermediul platformei Narada. Profesorul poate fi de asemenea Beneficiar, in cazul in care proiectul sau presupune participarea acestuia la o formare profesionala care se justifica si daca va avea ca beneficiar indirect un elev sau un grup de elevi.

2.19. Parteneri sunt fie persoanele juridice care au sprijinit prin resurse financiare infiintarea si organizarea Platformei, denumiti in continuare Parteneri Fondatori, fie persoanele juridice care au sprijinit sau sprijina Platforma prin activitati desfasurate pro-bono, in domenii absolut necesare, cum ar fi IT, Legal, Marketing etc, denumiti in continuare Parteneri Strategici sau de sustinere a acesteiaprin promovarea ei catre public, denumiti in continuare Parteneri Media. In categoria Partenerilor se incadreaza si sponsorii, grupati in patru categorii: Parteneri (Sponsori), Parteneri (Sponsori) Bronze, Parteneri (Sponsori) Silver si Parteneri (Sponsori) Gold.

III SCOPUL Narada

3.1. Fundatia este proprietarul exclusiv al Platformei si isi propune prin conceptul “ Narada by SuperTeach” organizarea platformei online dedicate prin intermediul careia promoveaza, spre sponsorizare si implementare, proiecte cu scop educational initiate de cadrele didactice din sistemul de invatamant public romanesc.

3.2. Narada SuperTeach este un concept crowdfunding, axat pe aria educatiei, derulat de catre Fundatie prin intermediul Platformei, care are drept scop promovarea acelor initiative educationale ale cadrelor didactice de orice grad si titulatura care activeaza in cadrul sistemului de invatamant public romanesc, prescolar, primar sau secundar (“Profesorii”), menite sa duca la cresterea calitatii invatamantului si a performantelor specifice acestuia.

3.3. Intr-un context in care asemenea initiative nu dispun de suficiente resurse materiale necesare concretizarii si nici de mijloace eficiente de promovare, Fundatia are ca obiectiv atragerea unor companii terte interesate in sustinerea Proiectelor prin intermediul sponsorizarilor precum si realizarea publicitatii Proiectelor prin prezentarea acestora pe Platforma.

3.4. Astfel, destinatia Platformei este, pe de o parte, de a promova Proiectele Profesorilor, iar, pe de alta parte, de a identifica Sponsorii si de a le oferi acestora posibilitatea de a aloca resurse pentru sustinerea si implementarea Proiectelor in care doresc sa investeasca.

3.5. Rolul Fundatiei se concretizeaza atat in organizarea si administrarea Platformei, inclusiv prin selectia, postarea si promovarea Proiectelor prin intermediul acesteia, cat si in implicarea directa si activa privind derularea, realizarea si finalizarea Proiectelor ca urmare a interesului manifestat in acest sens de catre Sponsori. In acest ultim scop, Fundatia se dedica principiului transparentei, asigurand o informare corecta si periodica a Sponsorilor asupra stadiului Proiectelor sustinute de catre acestia.

3.6. Natura Proiectelor va fi exclusiv din aria educatiei si va fi dedicata unei game extinse de cauze cum ar fi, dar nelimitat la, sustinerea financiara a elevilor cu rezultate excelente in participarea acestora la diferite competitii nationale sau internationale, dotarea unitatilor de invatamant de stat cu diferite echipamente, achizitia de materiale didactice sau de lectura pentru dezvoltarea educationala sau culturala a elevilor , participarea Profesorilor la cursuri sau specializari profesionale, de care sa beneficieze indirect elevii.

3.7. Natura resurselor aferente executarii si indeplinirii Proiectelor va fi variata si va diferi de la un Proiect la altul, in functie de tipul Proiectului. Astfel, resursele care ar putea fi solicitate Sponsorilor pentru indeplinirea Proiectelor ar putea fi, dar nelimitat la, resurse financiare, resurse materiale concretizate intr-o gama larga de bunuri sau orice alt tip de resurse care sa deserveasca scopului Proiectului.

3.8. Pentru o buna organizare si transparenta in implementarea Proiectelor, resursele alocate de Sponsori in sustinerea Proiectelor se vor acorda initial Fundatiei, in baza Contractului de Sponsorizare incheiat intre Sponsor si Fundatie. Modelul contractului poate fi furnizat, la cerere, Sponsorului. Ulterior semnarii Contractului de Sponsorizare, resursele alocate de Sponsori in sustinerea Proiectelor vor fi transmise Fundatiei prin modalitatea indicata in Contractul de Sponsorizare, urmand ca acestea sa fie redirectionate in mod corespunzator de Fundatie spre realizarea Proiectului.

3.9. Din valoarea resurselor alocate de fiecare Sponsor pentru sustinerea unui Proiect, un procent de 5% va fi utilizat de catre Fundatie cu titlu de fond de cheltuieli imprevizibile pentru implementarea Proiectului si un procent de 10% va fi achitat Fundatiei cu titlu de cheltuieli administrative generate de eforturile si mijloacele implicate de Fundatie in coordonarea si realizarea Proiectului, procente cu care Sponsorul este de acord in mod expres prin acceptarea prezentului Document.

3.10. Narada nu garanteaza ca fiecare initiativa educationala a Profesorului va fi considerata eligibila pentru a deveni Proiect si pentru a fi afisata pe Platforma si nici nu garanteaza ca, odata devenita Proiect, vor fi stranse suficiente resurse din partea Sponsorilor pentru implementarea cu succes a Proiectului. In acest sens, prin acceptarea prezentului Document, toate partile implicate inteleg ca Narada nu este responsabil in vreun fel nici de succesul fiecarui Proiect afisat pe Platforma, nici de activitatile sau lipsa activitatilor intreprinse de Profesori pentru implementarea Proiectului.

IV CONTINUTUL PLATFORMEI

4.1. Continutul, astfel cum este definit mai sus, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva a Fundatiei, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare), cu exceptia logo-urilor Partenerilor care sunt utilizate pentru promovarea si recunoasterea meritelor avute de acestia in sustinerea Platformei.

4.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Narada, includerea oricarui continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor protejate de dreptul de autor al Fundatiei asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului fara a avea acordul expres al Fundatiei.

4.3. Orice continut la care Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Fundatie si Utilizator si fara nicio garantie, implicit sau expres formulata, din partea Fundatiei cu referire la acel continut.

4.4. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, cu conditia ca aceste scopuri sa nu intre in conflict cu vreuna din prevederile prezentului Document.

4.5. In cazul in care Fundatia confera Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Fundatiei pentru respectivul Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun continut transmis catre Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Fundatiei si/sau al angajatului sau colaboratorului Fundatiei care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

4.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

V. FUNCTIONAREA Narada

5.1 Narada  implica un mecanism de functionare aflat sub controlul permanent al Fundatiei astfel incat:

toate aspectele esentiale specifice fiecarui Proiect sunt atent analizate si verificate de echipa Narada inainte de a fi prezentate pe Platforma;
Proiectele sunt afisate pe Platforma doar daca sunt respectate cerintele privind natura si scopul proiectului ce pot fi promovate prin intermediul Narada, astfel cum au fost descrise anterior;
Platforma este administrata conform scopului deservit, fara a da posibilitatea persoanelor care nu fac parte din echipa Narada sa influenteze in vreun fel continutul Proiectelor sau functionalitatea serviciilor oferite de Platforma;
Sponsorii sunt informati corespunzator cu privire la elementele Proiectului, urmand a decide daca se vor implica total sau partial in sustinerea acestuia;
Resursele alocate de Sponsori in sprijinul Proiectelor ajung fie la Profesor, fie la Beneficiarii directi ai Proiectelor, in forma si modalitatea aferenta realizarii acestora.

5.2. In principiu, mecanismul de functionare implica urmatoarele etape:

Profesorul intocmeste si transmite Proiectul catre Fundatie, prin completarea formularului-aplicatie pus la dispozitie prin intermediul Platformei, in care se va descrie initiativa, beneficiul pentru elevi, resursele de care are nevoie si modul in care ele vor fi folosite in cazul in care se va obtine finanare;
Voluntarii Responsabili de Caz verifica daca Proiectul respecta principiile si obiectivele Narada, in raport de natura si scopul acestuia, trimitand raspunsul lor, precum si eventuale sugestii catre Profesor;
Profesorul va putea modifica proiectul conform sugestiilor, fiind ajutat de un Contribuitor sa dea acestuia o forma care sa fie receptata cat mai bine de catre Sponsori;
Dupa primirea ajutorului de la Contribuitor, Profesorul va actualiza Proiectul, iar membrii echipei Narada fac o ultima revizuire si afiseaza Proiectul pe Platforma;
Proiectul este vizibil pe Platforma, in asteptarea Sponsorilor, care sunt notificati automat de platforma sau de catre echipa Narada cu privire la lansarea Proiectului, in functie de optiunile pe care si le-au exprimat la momentul crearii contului sau, in lipsa acestora, cu privire la fiecare Proiect afisat;
Sponsorii analizeaza Proiectul si decid cu privire la sustinerea acestuia, intrand in contul lor de utilizator si sponsorizand Proiectul ales cu mijloacele financiare sau fizice pe care doresc sa le ofere; daca in 3 saptamani de la afisarea Proiectului acesta nu are Sponsori sau nu are Sponsori suficienti pentru implementarea in totalitate a Proiectului, Voluntarul Responsabil de Caz, impreuna cu alti membri ai echipei Narada, vor face demersurile necesare pentru a incerca sa gaseasca Sponsori sau Sponsori suplimentari, dupa caz;
Sponsorii semneaza Contractul de Sponsorizare si efectueaza operatiunile necesare pentru alocarea resurselor necesare realizarii Proiectului, in conformitate cu clauzele Contractului de Sponsorizare si cu cele din prezentul Document;
Proiectul este sponsorizat, iar Voluntarul Responsabil de Caz se asigura ca sponsorizarea a ajuns, prin intermediul si cu ajutorul Profesorului, la Beneficiari si ca este utilizata conform scopului in care a fost oferita;
Pe parcursul derularii Proiectului, Sponsorii care au contribuit la sustinerea acestuia sunt informati in mod activ de catre Fundatie cu privire la stadiul implementarii si finalizarii Proiectului;
Dupa primirea sponsorizarii, Profesorul va trimite o marturie despre ce s-a intamplat, impartasind echipei Narada concluziile si efectele Proiectului, precum si poze relevante ulterior implementarii acestuia;
Marturiile vor fi publicate pe Platforma, Contribuitorul care a ajutat in etapa initiala la prezentarea Proiectului urmand a se implica pentru a scrie povestea pe blog-ul Platformei.

5.3. Din punct de vedere tehnic, implicarea in Narada by SuperTeach presupune inclusiv existenta unui cont al Sponsorului creat pe Platforma, prin intermediul caruia poate sa deruleze o serie de proceduri aferente sustinerii Proiectelor selectate. La momentul crearii contului, Sponsorul va accepta in mod expres clauzele din acest Document.

5.4. Sponsorii sunt informati de catre echipa Narada cu privire la afisarea pe Platforma a unui Proiect, dupa momentul crearii contului, indiferent ca au optat sau nu pentru un anumit tip de proiect afisat pe Platforma.

5.5. Proiectele afisate pe Platforma de catre Fundatie au o perioada limitata pana la care Sponsorii isi pot manifesta interesul pentru sprijinirea realizarii acestora, denumita Data Limita. Data limita difera de la un Proiect la altul, fiind aleasa in mod exclusiv de Fundatie, in functie de caracteristicile Proiectului, si este afisata in mod corespunzator pentru fiecare Proiect.

5.6. Un Proiect poate primi sustinere partiala sau integrala de la un Sponsor sau de la mai multi Sponsori. In acest sens, un Proiect lansat pe Platforma va fi declarat ca realizat in momentul in care un singur Sponsor sau un cumul de Sponsori au alocat, pana la Data Limita cel tarziu, toate resursele sau suficiente resurse necesare realizarii integrale sau chiar si partiale a Proiectului, acolo unde tipologia Proiectului o permite, astfel cum acestea au fost indicate in mod exact in prezentarea aferenta Proiectului.

5.7. In cazul in care, dupa 3 saptamani de la afisarea pe Platforma, Proiectul nu are Sponsori sau nu are Sponsori suficienti pentru a se considera ca fiind realizat, echipa Narada se va implica in mod activ pentru gasirea unuia sau mai multor Sponsori, astfel incat Proiectul sa poata fi realizat, macar partial, in masura in care modalitatea de implementare a acestuia permite acest lucru..

5.8. Ulterior alocarii resurselor de catre Sponsori, prin completarea formularului special creat in acest scop pe Platforma, acestia vor fi contactati de unul din Voluntarii Narada pentru a indeplini toate formalitatile necesare Semnarii Contractului de Sponsorizare si alocarii efective a resurselor pentru care s-au angajat prin completarea formularului.

5.9. Sponsorul intelege ca, prin asumarea sustinerii Proiectelor prin intermediul contului, se transmite catre Fundatie o oferta de a contracta in sensul art. 1188 din Codul Civil In acest sens, Sponsorul intelege ca, prin acceptarea prezentului Document, acesta isi asuma toate obligatiile stipulate in cadrul acestora si isi insuseste ca atare toate prevederile astfel reglementate, aceste elemente fiind suficiente pentru a determina continutul Contractului de Sponsorizare conform art. 1182 (2) din Codul Civil.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPONSORILOR

6.1. Poate fi Sponsor orice persoana juridica ce doreste sa devina sustinator al Proiectelor. Fundatia isi rezerva dreptul de a selecta persoanele care isi manifesta intentia de a deveni Sponsori, in functie de anumite criterii profesionale si/sau morale, ce urmeaza a fi aduse la cunostinta persoanelor doar in masura in care Fundatia nu va dori ca ele sa devina Sponsorii platformei Narada.

6.2. Sponsorii vor fi incadrati in urmatoarele categorii principale de parteneri:Partener, Partener Bronze, Partener Silver, Partener Goldin functie de caracteristicile fiecarei categorii, dupa cum urmeaza:

Parteneri (Sponsori) Gold Sponsorii care intr-un an au sprijinit peste 5 Proiecte prin alocarea resurselor necesare sau au sustinut intr-un an Proiecte in valoare totala de peste 50.000 Lei;
Parteneri (Sponsori) Silver Sponsorii care intr-un an au sprijinit peste 3 Proiecte prin alocarea resurselor necesare sau au sustinut intr-un an Proiecte in valoare totala cuprinsa intre 25.000 Lei si 50.000 Lei;
Parteneri (Sponsori) Bronze Sponsorii care intr-un an au sprijinit minim un Proiect prin alocarea resurselor necesare sau au sustinut intr-un an Proiecte in valoare totala cuprinsa intre 500 Lei si 25.000 Lei;
Parteneri Sponsorii care nu au reusit sa sprijine intr-un an niciun Proiect sau au sustinut Proiecte in valoare de cel mult 500 Lei.

6.3. Fiecare Sponsor este incadrat automat la crearea contului specific, prin acceptarea acestui Document, in categoria Partener. Ulterior, pe masura participarii Sponsorului la sustinerea Proiectelor si atingerea criteriilor specifice fiecarei categorii, acesta se va putea incadra ascendent in restul categoriilor, respectiv Bronze, Silver si Gold.

6.4. Fundatia va asigura afisarea marcii Sponsorului pe Platforma si va decide asupra locului de afisare in functie de Categoria in care Sponsorul se va incadra, acest loc putand fi modificat pe masura ce Sponsorul avanseaza la o alta Categorie.

6.5. Fiecare Sponsor are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sale, intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, Fundatia, Platforma, Proiectul sponsorizat, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

6.6. Sponsorii isi asuma obligatia ca, in cazul in care au subscris pe Platforma, prin intermediul contului sau prin intermediul unui acord separat pentru sustinerea unui Proiect selectat, sa incheie Contractul de Sponsorizare in momentul in care vor fi contactati de Voluntarii Narada si sa aloce resursele pentru care s-au angajat, cel putin in aceeasi cantitate si/sau calitate cu cea stabilita prin acest formular.

6.7. Avand in vedere ca declararea unui Proiect ca realizat depinde de angajamentul pe care fiecare Sponsor si-l asuma in acest sens, precum si de resursele subscrise de Sponsor pentru sustinerea Proiectului prin completarea formularului, Sponsorul intelege ca o renuntare la angajament sau un refuz de semnare a Contractului de Sponsorizare pentru alocarea tuturor resurselor materiale sau de alta natura astfel cum au fost mentionate in formular, va determina imposibilitatea implementarii Proiectului, cauzand astfel prejudicii semnificative echipei Narada si Beneficiarilor Proiectului. In acest sens, Sponsorul isi asuma obligatia ca, in cazul in care acesta va decide sa nu semneze Contractul de Sponsorizare sau sa isi retraga suportul deja manifestat in sustinerea Proiectului, sa plateasca Fundatiei daune-interese reprezentand cel putin valoarea sumei sau echivalentul banesc al materialelor cu care Sponsorul s-a angajat ca va sustine Proiectul in conformitate cu art. 1530 si urm. din Codul Civil.

6.8. In cazul in care Sponsorul doreste sa isi retraga sprijinul pentru unul sau mai multe Proiecte, acesta are posibilitatea de a efectua demersurile necesare pentru a gasi un alt Sponsor, care sa sustina acel(e) Proiect(e) cu aceleasi resurse sau bunuri promise de Sponsorul initial, caz in care Fundatia nu va mai pretinde daunele-interese prevazute la art. 6.7.

6.9. Acesti Termeni si Conditii reprezinta oferta de a contracta pentru Sponsor in sensul art. 1188 din Codul Civil. In acest sens, Sponsorul intelege ca prin acceptarea Termenilor si Conditiilor fie prin mijloace electronice, fie in format fizic, acesta isi asuma obligatiile stipulate in cadrul acestora si isi insuseste ca atare toate prevederile astfel reglementate, asemenea acceptare fie prin mijloace electronice, fie in format fizic reprezentand act si fapt concludent in sensul prevederilor art. 1186 (2) din Codul Civil.6.10. Sponsorii vor fi informati in mod activ de catre Fundatie cu privire la derularea Proiectelor pe care le-au ales sa le sustina prin sponsorizare. In acest sens, Sponsorii vor primi informatii de la echipa Narada despre etapele principale ale derularii Proiectului, precum si orice alte informatii relevante referitoare la diferite aspecte in legatura cu Proiectul.

6.11. Sponsorul are obligatia de a se asigura ca datele de autentificare ale contului creat pe Platforma sunt folosite doar de reprezentantii sai legali, care au puterea sa isi asume alocarea de resurse sau bunuri in numele Sponsorului, fiind pe deplin responsabil pentru utilizarea acestui cont in astfel de situatii. Totodata, Sponsorul are obligatia de a notifica in mod corespunzator Fundatia in cazul schimbarii persoanei de contact desemnata pentru relatia cu echipa Narada, precum si de a modifica in mod corespunzator datele de contact ale noii persoane de contact in contul creat pe Platforma.

6.12. De asemenea, Sponsorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura de corecta utilizare a contului. In caz de folosire neautorizata a contului sau, Sponsorul este raspunzator pentru toate prejudiciile cauzate Fundatiei, inclusiv pentru cele cauzate ca urmare a retragerii sprijinului acordat Proiectelor, in conditiile prevazute la art. 6.7 si 6.8.

6.13. Prin acceptarea prevederilor prezentului Document, Sponsorul este de acord ca, in cazul in care va transmite anumite sugestii sau comentarii pentru implementarea efectiva a Proiectelor, acestea vor deveni proprietatea intelectuala a Narada si renunta in mod expres la dreptul de pretinde orice beneficiu material sau de alta natura ca urmare a transmiterii acestor sugestii sau comentarii.

6.14. In cazul in care Sponsorul, ca urmare a deciziei sale de a sprijini unul sau mai multe Proiecte afisate pe Platforma, va primi de la echipa Narada orice fel de date cu caracter personal ale membrilor echipei Narada, Profesorilor sau Beneficiarilor acestor Proiecte, Sponsorul si toti reprezentantii sau angajatii sai, care au sau nu au un rol direct in sustinerea Proiectelor, se obliga sa acorde protectia necesara acestor date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile din legislatia nationala si/sau europeana, urmand a fi stipulate clauze exprese in acest sens prin Contractul de Sponsorizare.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROFESORILOR

7.1. Prin acceptarea prezentului Document, Profesorul declara in mod expres si este de acord ca:

7.1.1. Este cadru didactic, in ciclul prescolar, primar sau secundar, intr-o institutie de invatamant public;

7.1.2. Detine, la momentul completarii formularului pentru afisarea Proiectului, functia in cadrul institutiei pe care o mentioneaza in acest formular;

7.1.3. Este singurul responsabil pentru pastrarea confidentialitatii datelor de autentificare ale contului creat pe Platforma si nu o va instraina catre o alta persoana;

7.1.4. Detine un singur cont pe Platforma, fiind interzisa detinerea mai multor conturi de aceeasi persoana, indiferent de calitatea in care actioneaza;

7.1.5. Va notifica in termen de maxim 3 zile echipa Narada daca, ulterior completarii formularului pentru afisarea Proiectului si pana ca acesta sa fie considerat realizat sau partial realizat, nu mai detine functia declarata prin formular;

7.1.6. Activitatea propusa este legala si in conformitate cu standardele profesionale la care a aderat, precum si cu regulamentele de functionare ale institutiei din care face parte;

7.1.7. Orice Proiect initiat de acesta ii apartine, in totalitate sau in colaborare cu alt Profesor, nefiind doar un intermediar pentru a completa formularul in numele altui cadru didactic;

7.1.8. Fotografiile sau orice alte materiale transmise impreuna cu formularul pot fi folosite pentru afisarea pe Site a Proiectului, nefacand obiectul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuala al altei/altor persoane;

7.1.9. In cazul in care sunt trimise catre Fundatie fotografii sau inregistrari video in care apar si copii, exista acordul scris parental pentru fiecare copil ce apare in fotografie sau inregistrare video pentru folosirea acestora in scopul sustinerii Proiectului;

7.1.10. Inainte de completarea formularului pentru fiecare Proiect, a depus toate diligentele necesare pentru se asigura ca nu exista alte costuri suplimentare fata de cele trecute in formular, care ar putea sa duca la neimplementarea acestuia;

7.1.11. Proiectul nu va produce discriminari de orice natura fata de Beneficiarii sai si nici nu va leza in orice mod optiunile religioase sau politice ale acestora, precum si ca este in concordanta cu cerintele institutiei de invatamant in ceea ce priveste mobilierul si materialele sau alte tipuri de bunuri solicitate prin Proiect;

7.1.12. In cazul in care Proiectul propus va primi sponsorizarea necesara, va obtine toate avizele si/sau aprobarile necesare pentru implementarea lui, daca este cazul, fiind singurul responsabil pentru imposibilitatea de implementare in cazul lipsei acestora;

7.1.13. Resursele solicitate in cadrul Proiectului vor fi utilizate exclusiv de catre Beneficiari sau in directa relatie cu un beneficiu pentru acestia;

7.1.14. Daca Proiectul va primi sponsorizare, are obligatia si responsabilitatea de a pune la dispozitia echipei Narada toate datele necesare pentru ca Fundatia sa ii trimita bunurile necesare implementarii Proiectului; de asemenea, are obligatia si responsabilitatea de a semna si transmite procesul-verbal de predare-primire catre Narada in ziua receptionarii sumelor sau bunurilor ce fac obiectul sponsorizarii.

7.1.15. Va asigura in permanenta o relatie corespunzatoare cu institutia de invatamant in cadrul careia activeaza sau, dupa caz, cu reprezentantii legali ai copiilor care primesc bunurile, pentru a se asigura ca sponsorizarea acordata de Fundatie este folosita doar pentru scopul in care a fost mentionata in Proiectul propus de acesta;

7.1.16. Isi asuma obligatia de a implementa Proiectul in maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii efective a sponsorizarii, precum si de a transmite echipei Narada toate dovezile necesare privind implementarea Proiectului (fotografii, marturii, copii dupa documentele de receptie etc.); Termenul de 30 de zile poate fi modificat, in functie de conditiile practice, cu acordul partilor.

7.1.17. Dupa implementarea Proiectului, va colabora cu si va furniza Contribuitorului toate datele necesare pentru ca acesta sa poata sa scrie povestea Proiectului pe blogul Narada;

7.1.18. Dupa afisarea materialelor privind Proiectul pe Platforma, acestea nu vor mai fi sterse decat la initiativa Fundatiei, aceasta fiind singura in masura sa decida cu privire la arhivarea si/sau folosirea acestor materiale in orice alt mod pe Platforma

7.2. In cazul in care, dupa primirea sponsorizarii, aceasta nu este utilizata de Profesor sau de Beneficiari in scopul pentru care a fost solicitata, precum si daca Profesorul refuza sa transmita dovezile solicitate de echipa Narada privind utilizarea resurselor, Profesorul este obligat sa restituie integral sumele primite cu titlu de sponsorizare sau echivalentul banesc al bunurilor primite cu acest titlu, iar contul acestuia de pe Platforma va fi sters si Profesorului nu ii va mai fi permisa crearea altui cont;

7.3. Exceptie de la sanctiunile prevazute la art. 7.2 reprezinta situatia in care neutilizarea sumelor sau bunurilor primite ca sponsorizare este rezultatul unor actiuni ce nu tin de vointa Profesorului sau a Beneficiarilor Proiectului, cum ar fi, dar nelimitat la plecarea Profesorului din cadrul institutiei de invatamant sau faptul ca materialele solicitate prin Proiect nu mai sunt necesare Beneficiarilor pentru desfasurarea activitatilor educationale, caz in care Profesorul va fi obligat doar la restituirea integrala a sumelor, fara aplicarea celorlaltor sanctiuni.

7.4. In cazul in care Profesorul va primi de la echipa Narada orice fel de date cu caracter personal ale membrilor echipei Narada, Sponsorilor sau reprezentantii acestor Sponsori pe parcursul implementarii Proiectului, acesta se obliga sa acorde protectia necesara acestor date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile din legislatia nationala si/sau europeana, urmand a fi stipulate clauze exprese in acest sens prin contractul ce va fi incheiat cu Profesorul pentru implementarea Proiectului.

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARILOR

8.1. Pentru a le oferi Profesorilor instrumentul prin care sa transforme initiativele lor in realitate, echipa Narada este in cautare continua de Voluntari pentru a completa urmatoarele pozitii:

 • Voluntar Responsabil de Caz
 • Voluntar Coordonator Retea Contribuitori
 • Voluntar Business Development
 • Ambasador Narada
 • Voluntar Client Service
 • Voluntar Coordonator Achizitii
 • Voluntar Responsabil Echipa
 • Voluntar Responsabil Comunicare
 • Asistent Project Manager
 • Voluntar Developer
 • Voluntar Legal Advisor

8.2. Detalii despre cerintele si responsabilitatile fiecarei pozitii de Voluntar in cadrul echipei Narada puteti gasi aici.

8.3. Inscrierea ca Voluntar se face prin completarea formularului specific pus la dispozitie pe Site, ulterior acestia fiind contactati de echipa Narada pentru stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru includerea Voluntarului in cadrul echipei, in functie de optiunea sa si de abilitatile necesare pentru fiecare pozitie de Voluntar.

8.4. In vederea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor informatiilor si datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor, Profesorilor si Sponsorilor sau reprezentantii legali ai Sponsorului, Voluntarul va incheia un acord de confidentialitate cu Fundatia care sa asigure respectarea obligatiilor sale legale conform legislatiei nationale si/sau europene.

8.5. De asemenea, avand in vedere ca munca prestata de Voluntar in cadrul echipei Narada va fi una neremunerata, se va incheia si un contract de voluntariat intre Fundatie si Voluntar care va reglementa totalitatea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti pe parcursul acestei colaborari.

IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRIBUITORILOR

9.1. Pentru a ajuta Profesorii sa prezinte initiativele lor intr-un mod cat mai atractiv, dar si pentru a povesti despre specificul si succesul fiecarui Proiect dupa implementarea sa, echipa Narada este in cautare continua de Contribuitori. Detalii despre cerintele si responsabilitatile Contribuitorilor in cadrul echipei Narada puteti gasi aici.

9.2. Inscrierea pentru dobandirea calitatii de Contribuitor se face prin completarea formularului specific pus la dispozitie pe Site, ulterior acestia fiind contactati de echipa Narada pentru stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru includerea Contribuitorului in cadrul echipei.

9.3. In vederea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor informatiilor si datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor, Profesorilor si Sponsorilor sau reprezentantilor legali ai Sponsorului, Contribuitorul va incheia un acord de confidentialitate cu Fundatia care sa asigure respectarea obligatiilor sale legale conform legislatiei nationale si/sau europene.

9.4. De asemenea, avand in vedere ca munca prestata de Contribuitor in cadrul echipei Narada va fi una neremunerata, se va incheia si un contract de voluntariat intre Fundatie si Contribuitor care va reglementa totalitatea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti pe parcursul acestei colaborari, prin care se vor reglementa inclusiv aspecte privind cedarea drepturilor de autor asupra materialelor scrise de Contribuitor in cadrul activitatilor prestate pentru Fundatie.

X. ROLUL ACTIV AL FUNDATIEI

10.1 Inainte de a fi afisate pe Platforma, Fundatia va analiza daca Proiectele respecta principiile si obiectivele Narada, in raport de natura si scopul fiecaruia, fiind posibila solicitarea de date sau informatii suplimentare cu privire la bunurile si/sau serviciile solicitate in cadrul Proiectelor.

10.2. In acest sens, echipa Narada va verifica inclusiv costurile calculate de Profesor pentru fiecare Proiect transmis, precum si alte cerinte specifice Proiectului, verificarea fiind efectuata cu buna-credinta de echipa Narada, dar neputand fi considerata o verificare tehnica asupra tuturor aspectelor esentiale pentru implementarea Proiectului, intreaga responsabilitate pentru buna desfasurare a etapelor de implementare revenind Profesorului care a transmis acel Proiect.

10.3. Fundatia va colecta sponsorizarile si le va directiona spre realizarea Proiectelor vizate prin acestea. Astfel, Fundatia se va asigura ca orice asemenea directionare de sponsorizare se va derula potrivit prevederilor legale aplicabile in materie si cu incheierea tuturor formalitatilor care se impun in acest sens.

10.4. Fundatia va fi implicata in mod activ in derularea Proiectelor pana la momentul realizarii acestora. In acest sens, Fundatia va intreprinde o serie de actiuni, inclusiv de control si de verificare, menite sa determine implementarea corespunzatoare a unui Proiect, toate persoanele implicate in sustinerea acestuia avand obligatia de a colabora cu Fundatia in acest scop.

10.5. De asemenea, Fundatia va aduna o serie de informatii relevante, sub diferite forme, referitoare la etapele aferente derularii fiecarui Proiect declarat realizat. Asemenea informatii vor fi transmise inclusiv spre stiinta Sponsorului sustinator al Proiectului respectiv, astfel incat sa se asigure o informare corespunzatoare a acestuia cu privire la pasii de implementare si de finalizare a Proiectului ales.

XI. ASPECTE FINALE

11.1. Acesti Termeni si Conditii sunt guvernati de prevederile legii romane.

11.2. Orice disputa cu referire la prezentul Document care ar putea sa apara se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul Fundatiei, in conformitate cu legile romane in vigoare.

11.3. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.4. Prevederile acestor Termeni si Conditii fac parte integranta din contractele ce se vor incheia intre Fundatie si Sponsori, Profesori, Voluntari si Contribuitori