Termeni & Conditii

Termeni & Condiții de Utilizare

I. ASPECTE GENERALE

1.1. Utilizarea Platformei Narada.ro, în orice mod, inclusiv prin simpla vizitare a site-ului https://narada.ro, presupune acceptarea în totalitate și de fiecare dată când accesați site-ul nostru, a Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos. Vă invităm să citiți cu atenție acest document pentru a fi în cunoștință de cauză în momentul în care veți dori să contribuiți, în orice mod, la sprijinirea Platformei și a Proiectelor afișate pe Platforma sau atunci când vizitați site-ul ori optați pentru un cont de utilizator standard.

1.2. Pentru a putea iniția (în calitate de Profesor), dona (în calitate de Donator) sau sprijini (în calitate de Susținător) diverse proiecte, orice utilizator va trebui să accepte Termenii și Condițiile, utilizatorul confirmând că este de acord cu toate condițiile stipulate în prezentul Document.

1.3. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către NARADA, fără a fi necesară o notificare prealabilă a persoanelor înregistrate pe Platformă. Orice persoană interesată are acces permanent la Document și poate urmări modificările aduse accesând site-ul https://narada.ro/conditii-utilizare/.

1.4. Platforma poate fi utilizată numai pentru scopul pentru care a fost proiectată, așa cum este descris în acești Termeni și Condiții. Orice utilizator poate copia sau printa informațiile despre proiectele afișate sau despre Platforma numai pentru uzul său personal, fiind interzisă exploatarea comercială a acestor informații în orice modalitate fără îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții: acordul scris NARADA și menționarea sursei informațiilor (platforma narada.ro) fără a se elimina informații privind proprietatea intelectuală asupra materialelor deținute de Narada. Se prezumă acordul NARADA pentru cazurile publicate de Profesori pe Platforma Narada și distribuite ulterior (din site-ul https://narada.ro) pe rețelele de social media (atât de către Profesori, cât și de către Susținători).

1.5. NARADA face eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate datele prezentate sunt reale, dar nu poate oferi garanții în această privință, această obligație revenind în exclusivitate utilizatorilor Platformei care sunt de acord și recunosc în mod expres că prin utilizarea Platformei narada.ro, toate informațiile pe care le transmit pentru inițierea, respectiv sprijinul proiectelor sunt adevărate și complete, precum și că prin această utilizare nu se încalcă niciun act normativ în vigoare.

II. DEFINIȚII

2.1. Deținătorul Platformei Narada (în continuare „NARADA”) este Asociația NARADA, cu sediul în Strada Iovița, nr. 23 – 27, etaj 6, ap. 24, sector 5, București, înregistrată în Registrul Entităților & Unităților de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, având cod de identificare fiscala 42157184, precum și în registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 28945/A/2019, reprezentată prin Andra Georgiana Munteanu în calitatea sa de Președinte.

2.2. Narada.ro este instrumentul prin intermediul căruia profesorii cu spirit de inițiativă reușesc să le ofere elevilor lor toate elementele necesare unei educații sănătoase, o platformă unde profesorii descriu inițiativele lor, menite să ofere elevilor o educație mai bună, iar companiile și persoanele fizice pot să ofere bani sau bunuri pentru a finanța aceste inițiative. De asemenea, este spațiul în care pot activa voluntarii interesați să susțină Platforma ori proiectele disponibile pe aceasta. Narada.ro poate fi denumit/identificat în cuprinsul documentului „Platforma”, „Site”, „noi”, „al nostru”.

2.3. Documentul reprezintă prezenții Termeni și Condiții.

2.4. Profesor este orice cadru didactic care la momentul înscrierii proiectului este activ în sistemul de învățământ public, preșcolar, primar sau secundar și care respectă celelalte obligații detaliate în prezentul Document.

2.5. Proiect este orice inițiativă cu scop educațional a Profesorului care dorește să apeleze la serviciile Platformei, astfel cum este el descris inițial de către Profesor și dezvoltat ulterior, ce respectă scopul NARADA detaliat în cuprinsul acestui document.

2.6. Voluntar este orice persoană fizică ce desfășoară activități neremunerate cu scopul de a sprijini funcționarea Platformei și a serviciilor desfășurate prin intermediul acesteia și care respectă celelalte obligații detaliate în prezentul Document.

2.7. Susținător este orice persoană fizică sau companie care, prin distribuirea Proiectului pe diverse rețele sociale, între cunoscuți, sau prin orice alte metode (mesaje de susținere, testimoniale etc.), contribuie la popularizarea Proiectului.

2.8. Donator este orice persoană fizică care, prin contribuția materială, constând în bani, a fost de acord să sprijine în mod efectiv proiectele afișate.

2.9. Pentru că susținerea NARADA să îndeplinească cerințele legale, părțile se vor raporta la contracte – fie contracte la distanță (Termeni și Condiții), fie contracte încheiate separat. Indiferent de formă, contractele vor cuprinde drepturile și obligațiile părților.

2.10. Data limită este perioada de timp până la care Utilizatorii își pot manifesta interesul pentru sprijinirea realizării unui Proiect, după ce a fost afișat pe Platformă și a devenit public. Această perioadă este de 60 de zile și curge din momentul în care Proiectul a devenit public.

2.11. Echipa NARADA înseamnă orice reprezentant NARADA, autorizat să acționeze în numele organizației, indiferent dacă este Voluntar sau orice alt colaborator al NARADA.

2.12. Conținut reprezintă orice informație de pe Site care poate fi vizualizată sau accesată prin utilizarea Platformei, conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Partenerilor săi de către echipa NARADA prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum și orice informație comunicată prin orice mijloc de către echipa NARADA conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta.

2.13. Servicii reprezintă orice activitate prestată de persoanele implicate în realizarea Proiectelor, indiferent că fac parte din echipa NARADA sau nu, prin intermediul Platformei sau în mod direct, pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost creată Platforma, astfel cum este detaliat în prezentul Document.

2.14. Utilizator este orice persoana fizică ce are sau obține acces la Conținut, indiferent de echipamentul folosit sau care deține un cont pe Platformă, indiferent de tipul acestuia.

2.15. Cont este ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care îi sunt atribuite și îi permit unei singure persoane fizice (Profesor, Voluntar, Susținător sau Donator) să acceseze anumite funcționalități ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, inițierea, editarea, sprijinirea Proiectelor sau prestarea de activități de voluntariat în cadrul echipei NARADA.

2.16. Beneficiar real este orice entitate sau persoana fizică care beneficiază în mod direct sau indirect în urma implementării unui Proiect sponsorizat/pentru care se donează sume de bani prin intermediul platformei Narada.

2.17. Parteneri sunt fie persoanele juridice care au sprijinit prin resurse financiare înființarea și organizarea Platformei, fie persoanele juridice care au sprijinit sau sprijină Platforma prin activități desfășurate pro-bono, în domenii absolut necesare, cum ar fi IT, Legal, Marketing etc.

III. SCOPUL NARADA

3.1. NARADA este proprietarul exclusiv al Platformei și își propune, prin conceptul “Narada”, organizarea platformei online dedicate prin intermediul căreia să promoveze spre sponsorizare și implementare proiecte cu scop educațional inițiate de cadrele didactice din sistemul de învățământ public românesc (“Proiecte”).

3.2. NARADA este un concept crowdfunding, axat pe aria educației, derulat prin intermediul Site-ului și care are drept scop promovarea acelor inițiative educaționale ale cadrelor didactice de orice grad și titulatura care activeaza în cadrul sistemului de învățământ public românesc, preșcolar, primar sau secundar (“Profesorii”), menite să ducă la creșterea calității învățământului și a performantelor specifice acestuia. Într-un context în care asemenea inițiative nu dispun de suficiente resurse materiale necesare concretizării și nici de mijloace eficiente de promovare, NARADA are ca obiectiv atragerea unor companii terțe interesate în susținerea Proiectelor prin intermediul sponsorizărilor sau după caz, a personalor fizice interesate care vor să susțină voluntar Proiecte prin donarea unor sume. Sumele ce fac obiectul donațiilor din partea persoanelor fizice în valoare de până la 25.000 lei se consideră dar manual, în conformitate cu cerințele art. 1011 alin. (4) din Codul Civil. în cazul în care persoanele fizice sunt interesate să susțină platforma prin alocarea unor sume ce depăsesc valoarea de 25.000 lei, vor contacta NARADA și se va încheia un contract de donație, conform cerințelor legale.

3.3. Astfel, destinația Platformei este, pe de o parte, de a promova Proiectele Profesorilor, iar, pe de altă parte, de a identifica Susținătorii și de a le oferi acestora posibilitatea de a aloca resurse pentru susținerea și implementarea Proiectelor în care doresc să investească.

3.4. Rolul NARADA se concretizează atat în organizarea și administrarea Platformei, inclusiv prin postarea Proiectelor prin intermediul acesteia, cat și în implicarea directă și activă privind derularea, realizarea și finalizarea Proiectelor ca urmare a interesului manifestat în acest sens de către Susținători. În acest ultim scop, NARADA se dedică principiului transparenței, asigurând o informare corectă și periodică a Susținătorilor asupra stadiului Proiectelor susținute de către aceștia.

3.5. Natura Proiectelor susținute de Proiectul narada.ro vizează exclusiv aria educației și va fi dedicată unei game extinse de cauze cum ar fi, dar nelimitat la, dotarea unităților de învățământ de stat cu diferite echipamente, achiziția de materiale didactice sau de lectură pentru dezvoltarea educațională sau culturală a elevilor, participarea Profesorilor la cursuri sau specializări profesionale, de care să beneficieze indirect elevii.

3.6. Natura resurselor aferente executării și îndeplinirii Proiectelor va fi variată și va diferi de la un Proiect la altul, în funcție de tipul Proiectului. Astfel, resursele cu care ar putea contribui Donatorii pentru îndeplinirea Proiectelor au în vedere resurse financiare. În situația în care se dorește contribuția cu resurse materiale, concretizate într-o gamă largă de bunuri care să deservească scopului Proiectului, doritorii vor lua legătura direct cu NARADA.

3.7. În ceea ce privește resursele financiare, Platforma NARADA prezintă opțiunea ca Profesorii care inițiază Proiecte să selecteze produsele pe care le doresc prin introducerea acestora într-un coș virtual de cumpărături. Bunurile introduse în coș nu sunt comercializate de NARADA, organizația neintenționând să desfășoare astfel activități de comerț electronic sau de intermediere. Produsele de pe site-urile furnizorilor sunt expuse pentru a facilita experiența Profesorilor dar și a Donatorilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, NARADA nu obține niciun beneficiu pecuniar sau de natură economică din afișarea produsului (imagine și denumire extrase de pe site-urile furnizorilor). Criteriile în funcție de care sunt alese produsele introduse pe Platforma sunt de natură obiectivă, NARADA urmărind să deserveasca într-o manieră cât mai accesibilă, nevoile Profesorilor care inițiază Proiectele.

3.8. Pentru a evita orice posibile neînțelegeri derivate din segmentul proprietății intelectuale, NARADA informează furnizorii cu privire la existența produselor pe Platformă. În cazul în care furnizorul va solicita eliminarea produselor de pe site, NARADA va da curs cererii în termen de cel mult 30 de zile de la momentul confirmării primirii unei astfel de solicitări.

3.9. Pentru o bună organizare și transparență în implementarea Proiectelor, resursele alocate de Donatori în susținerea lor se vor acorda inițial organizației NARADA, în baza Contractului de Sponsorizare încheiat între Donator și NARADA sau după caz, prin colectarea donațiilor (dar manual) în contul Organizației. Ulterior, resursele intrate în posesia NARADA sunt redirecționate către Proiectele de pe Platforma.

3.10. NARADA nu garantează că fiecare inițiativă educațională a Profesorului va fi considerată eligibilă pentru a deveni Proiect și pentru a fi afișată pe Platforma și nici nu garantează că, odată devenită Proiect, vor fi strânse suficiente resurse din partea Susținătorilor pentru implementarea cu succes a Proiectului. În acest sens, prin acceptarea prezentului Document, toate părțile implicate înțeleg că NARADA nu este responsabilă în niciun fel de succesul fiecărui Proiect publicat pe Platforma narada.ro, nici de activitățile sau lipsa activităților întreprinse de Profesori pentru implementarea Proiectului sau ulterior implementării acestuia.

IV. CONȚINUTUL PLATFORMEI

4.1. Conținutul, astfel cum este definit mai sus, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă NARADA, acesteia fîindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare), cu exceptia logo-urilor Partenerilor care sunt utilizate pentru promovarea și recunoașterea meritelor avute de aceștia în susținerea Platformei.

4.2. Excepție de la pct. 4.1 fac imaginile produselor comercializate de anumiți furnizori disponibile pe Platformă astfel încât produsele dorite să fie introduse în coșul virtual, în conformitate cu pct. 3.8 de mai sus. Pentru claritate, reiterăm faptul că Narada nu intenționează să comercializeze produsele disponibile spre a fi introduse în coș (desi este disponibil pe Platforma inclusiv prețul practicat de furnizor), iar în cazul în care Profesorul optează pentru acele produse considerându-le necesare, NARADA se va adresa furnizorului în vederea achiziționărîi produselor, în măsura în care acestea mai sunt disponibile pentru vânzare. În ceea ce privește acest conținut, NARADA nu are și nici nu pretinde niciun drept.

4.3. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de NARADA, includerea oricărui conținut în afără Site-ului, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al NARADA asupra conținutului precum și părticiparea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului fără a avea acordul expres NARADA.

4.4. Orice conținut la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între NARADA și Utilizator și fără nicio garanție, implicit sau expres formulată, din partea NARADA cu referire la acel conținut.

4.5. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, cu conditia că aceste scopuri să nu intre în conflict cu vreuna din prevederile prezentului Document. Pentru claritate, distribuirea postărilor NARADA referitoare la Proiecte, activități, evenimente etc, nu intră în contradicție cu prezentul Document, în masura în care conținutul acestora nu este afectat astfel încât să devină susceptibil să prejudicieze NARADA sub orice formă.

4.6. În cazul în care NARADA conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea NARADA pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.7. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea NARADA și/sau al angajatului, voluntarului sau colaboratorului/partenerului NARADA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.8. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

V. FUNCȚIONAREA NARADA

5.1. Platforma narada.ro implică un mecanism de funcționare aflat sub controlul permanent al NARADA astfel încât:

 • Toate aspectele esențiale specifice fiecărui Proiect sunt atent analizate și verificate de echipa NARADA înainte de a fi prezentate pe Platformă. Proiectele sunt afișate pe Platforma doar dacă sunt respectate cerințele privind natura și scopul proiectului ce pot fi promovate prin intermediul NARADA, astfel cum au fost descrise anterior.
 • Platforma este administrată conform scopului deservit, fără a da posibilitatea persoanelor care nu fac parte din echipa NARADA să influențeze în vreun fel conținutul Proiectelor sau funcționalitatea serviciilor oferite de Platformă.
 • Donatorii sunt informați corespunzător cu privire la elementele Proiectului, urmând a decide dacă se vor implica total sau părțial în susținerea acestuia.
 • Resursele alocate de Donatori în sprijinul Proiectelor ajung la Profesor în forma și modalitatea aferentă realizarii acestora. Prin excepție este posibil ca aceste resurse să ajungă la instituția de învățământ din care face parte cadrul didactic inițiator al Proiectului, în condițiile stabilite de NARADA.

5.2. În principiu, mecanismul de funcționare implică urmatoarele etape:
5.2.1. Crearea Proiectului:

 • Profesorul ajunge pe pagina destinată lui unde se documentează despre cum poate depune un Proiect, informându-se despre tipurile de proiecte pe care le poate depune din broșurile prestabilite;
 • Profesorul se va informa despre tipurile de produse disponibile pe care le poate adăuga în Proiectul său, precum și despre costul și caracteristicile acestor produse;
 • Când Profesorul selectează opțiunea de a aplica pentru un Proiect și nu este logat în cont, i se va cere să se logheze. În situația în care nu deține deja un cont, acesta va trebui să se înregistreze pe platforma ca profesor prin crearea unui cont specific;
 • În procesul de creare cont Profesorul trebuie să selecteze una din două opțiuni. Prin bifarea primei opțiuni, acesta declară că face parte dintr-o organizație educațională, în timp ce prin bifarea celei de-a doua opțiuni acesta declară că nu face parte dintr-o organizație educațională. În cazul în care selectează a doua opțiune sau în cazul în care organizația din care face parte nu apare în listă, Profesorul completează un chestionar în procesul de sign-up;
 • În cazul în care profesorul bifează că face parte dintr-o organizație care se afla în listă, acesta trebuie să încarce un document justificativ care să dovedească apartenența la acea organizație;
 • Dacă după verificarea chestionarului, admin-ul nu validează contul profesorului, profesorul va primi un mail de notificare din partea unui admin NARADA prin care va fi îndrumat cu privire la ce are de făcut pentru a valida contul;
 • După sign-up Profesorul primește un e-mail de confirmare și un link în care i se cere să confirme contul, în vederea validarii adresei de e-mail furnizate;
 • Până la confirmarea contului nu se poate depune niciun Proiect;
 • Dacă după ce și-a creat cont, profesorul nu depune un Proiect, acesta ar putea să primească un set de notificări prin e-mail în care este încurajat să făcă acest lucru;
 • Profesorul începe procesul de aplicare pentru Proiect în formularul „Start Proiect”;
 • Profesorul completează lista de necesare, datele despre elevi (nu vor fi făcute publice, aceste date sunt folosite strict pentru statisticile interne), completează povestea și încarcă materialele foto-video dorite.
 • Etapa finalizării Proiectului presupune afișarea unui sumar al Proiectului în care sunt incluse și costurile administrative. Detalierea sumelor derivate din necesarului de achiziții și al costurilor administrative va fi în permanență afișat pe pagina de proiect a Profesorului, odată ce aceasta va fi publicată;
 • Profesorul primește un mail în care i se confirmă că proiectul a fost depus cu succes și că va fi analizat de un admin. Acesta verifică dacă Proiectul respectă principiile și obiectivele NARADA, în raport de natura și scopul acestuia, ca filtru principal între Proiectele depuse și cele publicate pe Platformă;
 • Procedura de validare a fiecărui Proiect poate dura până la 3 zile lucrătoare;
 • În cazul în care Proiectul nu este validat, acesta nu va fi publicat. Profesorul primește o informare în acest sens;
 • Dacă proiectul a fost validat, profesorul primește un e-mail de confirmare în care este inclus un link către pagina proiectului sau de pe NARADA.ro, pe care profesorul va fi încurajat să-l distribuie pe rețelele de socializare/în rândul cunoscuților, pentru a crește șansele de finanțare a proiectului pe care l-a depus;
 • Perioada de valabilitate (Data limită) a proiectului este de 2 luni de la publicarea acestuia pe platforma NARADA.ro. În tot acest timp, profesorul va primi suport/recomandări cu scopul de a crește șansele de finanțare a proiectului pe care l-a depus.
 • Dacă la momentul expirării proiectului, profesorul nu a strâns toată suma necesară, suma donațiilor primite până în acel moment este transformată într-un voucher; Prin excepție, NARADA poate suplimenta Proiectul cu resursele nealocate, până la concurența sumei necesare. Decizia rămâne la discreția NARADA.
 • Profesorul poate folosi voucher-ul doar pentru un proiect viitor. Voucherul are valabilitate de 120 de zile din momentul în care a fost generat. Voucherul poate fi aplicat pentru un nou proiect doar de către un administrator. Pentru un Proiect nu poate fi aplicat mai mult de un voucher;
 • În cazul în care voucher-ul expiră, suma aferentă va fi direcționată de NARADA către un alt proiect, la discreția organizației;
 • Dacă proiectul este 100% finanțat, atât profesorii cât și cei care au donat pentru acel proiect primesc un e-mail de confirmare. Din acest moment începe procesul de achiziție al produselor;
 • În eventualitatea în care, între momentul depunerii proiectului și până la momentul achizițiilor, anumite produse nu mai sunt disponibile sau prețul acestora s-a schimbat, administratorul care ia legătura cu Profesorul pentru a demara procesul de achiziții, va încerca împreună cu acesta să găsească alternative în limita bugetului.
 • Chiar dacă beneficiarii reali al produselor/serviciilor din proiect vor fi elevii, produsele vor fi predate către Profesori printr-un proces verbal de predare primire + contract de sponsorizare/donație între NARADA și Profesor. La momentul livrarii produselor, se va încheia și contractul de voluntariat între NARADA și Profesor.

5.2.2. Contribuția Utilizatorilor, Susținătorilor și a Donatorilor la Proiecte:

 • Utilizatorul intră pe platforma și ajunge pe pagina de Proiect a unui Profesor sau pe pagina de donație organizațională.
 • Utilizatorii analizează Proiectul și decid cu privire la felul în care să contribuie pentru acesta, avand doua opțiuni – să susțină proiectul/distribuie pe rețele sociale sau să facă o donație;
 • Donatorul poate contribui prin două mijloace: donație prin transfer bancar sau donație direct cu cardul;
 • În cazul donației prin transfer bancar, acesta va primi pe mail detaliile bancare și instrucțiunile de transfer.
 • Dacă utilizatorul optează să doneze folosind cardul, acesta va trebui să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa de mail), detaliile cardului, suma pe care dorește să o doneze și datele de facturare. Donatorul are opțiunea de a face și o donație anonimă.
 • În situația în care utilizatorul nu realizează transferul, în cazul transferului bancar, se va reține în baza de date o intenție de donație. În baza acestei intenții, se va verifica dacă în perioada următorare a fost realizată sau nu o donație prin transfer bancar, iar în caz contrar NARADA își rezervă dreptul de a reveni cu un mesaj de încurajare prin e-mail în vederea finalizării operațiunii începute;
 • Odată ce utilizatorul a efectuat o donație, utilizând oricare din metodele mențioante mai sus, NARADA transmite un e-mail de mulțumire. Acest e-mail va conține și politica financiară.
 • Donatorii semnează Contractul de Sponsorizare și efectuează operațiunile necesare pentru alocarea resurselor necesare realizarii Proiectului, în conformitate cu clauzele Contractului de Sponsorizare și cu cele din prezentul Document sau după caz, alocă resursele financiare susținând Proiectul conform prezentului Document, ca instrument legal – contract încheiat la distanță.
 • Proiectul este sponsorizat, iar echipa NARADA, prin voluntarii săi, se asigură că resursele solicitate de Profesor sunt utilizate conform detalierii din Proiect, prin intermediul și cu ajutorul Profesorului
  ! De avut în vedere: Simpla publicare a Proiectului pe Platformă nu obligă NARADA sub nicio formă dacă Donatorii nu alocă resurse în această direcție. De asemenea, NARADA va susține proiectul, în masura în care există resurse alocate, strict în scopurile descrise în Proiect. Pentru evitarea oricărui dubiu, NARADA nu se obligă în niciun fel să susțină Proiectul nici în modalitatea prevăzută în Proiect și nici în alte modalități prezentate ulterior de Profesor.
 • Pe parcursul derularii Proiectului, Donatorii care au contribuit la sponsorizarea acestuia sunt informați în mod activ de către NARADA cu privire la stadiul implementarii și finalizării Proiectului.

5.3. Din punct de vedere tehnic, implicarea în NARADA poate presupune existența unui cont al Susținătorului creat pe Platformă, prin intermediul căruia poate să deruleze o serie de proceduri aferente susținerii Proiectelor selectate. La momentul crearii contului, Susținătorul va accepta în mod expres clauzele din acest Document.

5.4. Donatorul înțelege că, prin asumarea sponsorizării Proiectelor prin intermediul datelor completate în Platforma narada.ro, se transmite către NARADA o ofertă de a contracta în sensul art. 1188 din Codul Civil. în acest sens, Donatorul înțelege că, prin acceptarea prezentului Document, acesta își asumă toate obligațiile stipulate în cadrul acestora și își însușește ca atare toate prevederile astfel reglementate, aceste elemente fiind suficiente pentru a determina conținutul unui contract de sponsorizare conform art. 1182 (2) din Codul Civil.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SPONSORILOR

6.1. Poate fi Susținător sau Donator orice persoană fizică care dorește să se implice pentru popularizarea și/sau alocarea resurselor necesare unui Proiect. Persoanele juridice care doresc să se implice în susținerea unui Proiect, vor trebui să contacteze NARADA în mod direct.

6.2. NARADA pune la dispoziția Donatorilor posibilitatea de a contribui prin două tipuri de donații: donații pentru Proiectele Profesorilor (donatorul este liber să aleagă suma cu care va contribui) și donații organizaționale (pentru NARADA).

6.3. În cadrul donațiilor organizaționale există posibilitatea încheierii unui acord de derulare a unor campanii de fundraising prin care se va crea o pagină personalizată unde angajații companiilor pot intra și contribui cu sume predefinite. Angajații sunt tot Donatori, în sensul prevăzut de prezentul document, și li se aplică, în concordanță, aceleași dispoziții.

6.4. În cazul donațiilor organizaționale, Donatorul poate opta și pentru plata recurentă, existând posibilitatea să i se retragă lunar din cont suma cu privire la care își exprimă dorința să susțină NARADA.

6.5. Angajații, în momentul în care efectuează donația, pot să solicite ca aceasta să fie facută publică, în interesul de a promova și încuraja donațiile din partea altor membri ai companiei.

6.6. Acești Termeni și Condiții reprezintă oferta de a contracta pentru Donator în sensul art. 1188 din Codul Civil. în acest sens, Donatorul înțelege că prin acceptarea Termenilor și Condițiilor fie prin mijloace electronice, fie în format fizic, acesta își asumă obligațiile stipulate în cadrul acestora și își însușește ca atare toate prevederile astfel reglementate, asemenea acceptare fie prin mijloace electronice, fie în format fizic reprezentând act și fapt concludent în sensul prevederilor art. 1186 (2) din Codul Civil.

6.7. Donatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura de corecta utilizare a Platformei narada.ro. În caz de folosire neautorizata a datelor sale, Donatorul este răspunzător pentru toate prejudiciile cauzate NARADA.

6.8. Prin acceptarea prevederilor prezentului Document, Donatorul este de acord că, în cazul în care va transmite anumite sugestii sau comentarii pentru implementarea efectivă a Proiectelor, acestea vor deveni proprietatea intelectuală a NARADA și renunță în mod expres la dreptul de pretinde orice beneficiu material sau de alta natură ca urmare a transmiterii acestor sugestii sau comentarii. Același raționament se aplică pentru orice comentariu publicat pe Platforma de utilizatori.

6.9. În cazul în care Donatorul, ca urmare a deciziei sale de a sprijini unul sau mai multe Proiecte afișate pe Platforma, va primi de la echipa NARADA orice fel de date cu caracter personal ale membrilor echipei NARADA, Profesorilor sau Beneficiarilor acestor Proiecte, Donatorul și toti reprezentanții sau angajații săi, care au sau nu au un rol direct în susținerea Proiectelor, se obligă să acorde protecția necesară acestor date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile din legislația națională și/sau europeană.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROFESORILOR

7.1. Prin acceptarea prezentului Document și înregistrarea ca Profesor pe Platformă, Profesorul declară în mod expres și este de acord că:

7.1.1. Este cadru didactic, în ciclul preșcolar, primar sau secundar, într-o instituție de învățământ public.

7.1.2. Deține, la momentul completării formularului pentru afișarea Proiectului, funcția în cadrul instituției pe care o menționează în acest formular.

7.1.3. Este singurul responsabil pentru păstrarea confidentialității datelor de autentificare ale contului creat pe Platformă și nu le va divulga în sensul partajării contului între mai multe persoane.

7.1.4. Va notifica în termen de maxim 3 zile echipa NARADA dacă, ulterior completării formularului pentru afișarea Proiectului și până ca acesta să fie considerat realizat sau parțial realizat, nu mai deține funcția declarată prin formular.

7.1.5. Activitatea propusă este legală și în conformitate cu standardele profesionale la care a aderat, precum și cu regulamentele de funcționare ale instituției din care face parte.

7.1.6. Orice Proiect inițiat de acesta îi aparține, în totalitate sau în colaborare cu alt Profesor, nefiind doar un intermediar pentru a completa formularul în numele altui cadru didactic.

7.1.7. Fotografiile sau orice alte materiale transmise împreună cu formularul pot fi folosite pentru afișarea pe Site a Proiectului, nefăcând obiectul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală al altei/altor persoane.

7.1.8. În cazul în care sunt trimise către NARADA fotografii sau înregistrări video în care apar și copii, ulterior implementarii proiectului sau înaintea acestui pas, exista în acest sens acordul scris din partea reprezentanților legali ai copiilor pentru folosirea acestora în scopul susținerii Proiectului. Deși NARADA publică aceste informații în vederea realizării intereselor sale legitime și în conformitate cu dispozițiile Legii 190/2018 privind aplicarea Regulamentul General privind Protecția Datelor, organizația dorește să se asigure că reprezentanții legali ai Beneficiarilor finali nu se opun unui astfel de demers, punând, mai întăi de toate, drepturile persoanelor vizate la viața privată și protejând minorii, ca persoane vizate vulnerabile.

7.1.9. Înainte de completarea formularului pentru fiecare Proiect, a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că nu există alte costuri suplimentare față de cele trecute în formular, care ar putea să ducă la neimplementarea acestuia.

7.1.10. Resursele solicitate în cadrul Proiectului vor fi utilizate exclusiv de către Beneficiari sau în directă relație cu un beneficiu pentru aceștia.

7.1.11. Proiectul nu va produce discriminări de orice natură față de Beneficiarii săi și nici nu va leza în orice mod opțiunile religioase sau politice ale acestora, precum și că este în concordanță cu cerințele instituției de învățământ în ceea ce privește mobilierul, echipamentele și materialele sau alte tipuri de bunuri solicitate prin Proiect.

7.1.12. În cazul în care Proiectul propus va primi sponsorizarea necesară, va obține toate avizele și/sau aprobările necesare pentru implementarea lui, dacă este cazul, fiind singurul responsabil pentru imposibilitatea de implementare în cazul lipsei acestora.

7.1.13. Dacă Proiectul va primi sponsorizari, Profesorul/Instituția de învățământ au obligația și responsabilitatea de a pune la dispoziția echipei NARADA toate datele necesare pentru ca NARADA să trimită bunurile necesare implementarii Proiectului; de asemenea, au obligația și responsabilitatea de a semna și transmite procesul-verbal de predare-primire către NARADA în ziua recepționării bunurilor ce fac obiectul sponsorizarii, în masura în care NARADA solicită semnarea unui astfel de document. Până la semnarea unor astfel de documente, NARADA poate refuza predarea bunurilor, urmărindu-se transparența totală și legalitatea în ceea ce privește resursele puse la dispoziția Beneficiarilor finali.

7.1.14. Profesorul va asigura în permanență o relație corespunzătoare cu instituția de învățământ în cadrul căreia activează sau, după caz, cu reprezentanții legali ai copiilor care primesc bunurile – beneficiarii finali, pentru a se asigura că sponsorizarea acordată de NARADA este folosită doar pentru scopul în care a fost menționată în Proiectul propus de acesta.

7.1.15. După implementarea Proiectului, va colabora cu și va furniza NARADA toate datele necesare pentru ca NARADA să poate transmite rezultate live și imagini privind activitatea pe rețelele de socializare.

7.1.16. După afișarea materialelor privind Proiectul pe Platformă, acestea nu vor mai fi șterse decât la inițiativa NARADA, aceasta fiind singura în masura să decidă cu privire la arhivarea și/sau folosirea acestor materiale în orice alt mod pe Platformă.

7.2. În cazul în care, după primirea sponsorizarii, aceasta nu este utilizată de Profesor sau de Beneficiari în scopul pentru care a fost solicitată, precum și dacă Profesorul refuză să transmită dovezile solicitate de echipa NARADA privind utilizarea resurselor, Profesorul poate fi obligat să restituie integral contravaloarea resurselor alocate de NARADA.

7.3. Excepție de la sancțiunile prevăzute la art. 7.2 reprezintă situația în care neutilizarea bunurilor primite ca sponsorizare este rezultatul unor acțiuni ce nu țin de voința Profesorului sau a Beneficiarilor Proiectului, cum ar fi, dar nelimitat la plecarea Profesorului din cadrul instituției de învățământ sau faptul că materialele solicitate prin Proiect nu mai sunt necesare Beneficiarilor pentru desfășurarea activităților educaționale.

7.4. Profesorii vor îndeplini formalitățile legale impuse de NARADA astfel încât activitatea lor să se desfășoare în deplină legalitate. De asemenea, vor participa la toate instructajele/instruirile specifice impuse de legislația aplicabilă.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARILOR

8.1. Pentru a le oferi Profesorilor instrumentul prin care să transforme inițiativele lor în realitate, echipa NARADA este în cautare continuă de Voluntari care pot aplica pentru un post în cadrul echipei NARADA inclusiv prin intermediul Platformei narada.ro.

8.2. Înscrierea ca Voluntar se face prin completarea formularului specific pus la dispoziție pe Site, ulterior aceștia fiind contactați de echipa NARADA pentru stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru includerea Voluntarului în cadrul echipei, în funcție de opțiunea sa și de abilitățile necesare pentru fiecare poziție de Voluntar.

8.3. În vederea păstrării confidentialității asupra tuturor informațiilor și datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor, Profesorilor și Susținătorilor sau reprezentanții legali ai Susținătorului, Voluntarul va încheia un acord de confidențialitate cu NARADA care să asigure respectarea obligațiilor sale legale conform legislației naționale și/sau europene.

8.4. Voluntarii vor îndeplini formalitățile legale impuse de NARADA astfel încât activitatea lor să se desfășoare în deplină legalitate. În acest sens, vor semna contracte de voluntariat și vor fi înregistrați în registrul voluntarilor păstrat de NARADA. De asemenea, vor părticipa la toate instructajele/instruirile specifice impuse de legislația aplicabilă.

IX. POLITICA FINANCIARĂ

9.1. Orice proiect devenit public pe Platforma și care întrunește condițiile menționate mai sus poate primi donații financiare prin:

 • Card
 • Transfer bancar
 • Voucher

9.2. Un proiect poate primi finanțare doar în perioada când acesta este activ, adică pe o perioadă de 2 luni (60 de zile) din momentul în care a fost aprobat și publicat pe platformă (pâna la atingerea datei limită);

9.3. Niciuna din donațiile realizate prin orice mod nu poate fi restituită. Prin derogare, acest lucru poate fi posibil doar în cazuri excepționale, după ce o eventuală cerere este revizuită de NARADA și se apreciază că fiind formulată pentru un motiv bine întemeiat. NARADA își rezervă dreptul de a aprecia, de la caz la caz, situațiile ce reprezintă motive bine întemeiate.

9.4. În momentul în care Proiectul strânge totalul necesar pentru finanțare se demarează procedurile de achiziție și livrare a echipamentelor.

9.5. În cazul în care, din orice motive, la finalul achizițiilor rămân donații suplimentare în cont, acestea pot fi redistribuite pentru acoperirea cheltuielilor unui alt proiect. Decizia privind Proiectul către care vor fi redistribuite sumele va fi luată de echipa NARADA, de la caz la caz, în funcție de libera apreciere a sa.

9.6. În cazul în care Proiectul atinge Data limită fără a strange suma întreagă pentru finanțare, suma pe care acesta a reușit să o strangă până la acel moment va fi transformată într-un voucher. Prin excepție, NARADA poate suplimenta Proiectul cu resursele nealocate, până la concurența sumei necesare. Decizia rămâne la discreția NARADA.

9.7. Acest voucher va fi alocat în contul Profesorului, acesta având posibilitatea să folosească suma respectivă pentru un nou proiect.

9.8. Voucher-ul poate fi aplicat doar pentru un proiect care a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate pentru a putea fi finanțat (același proces ca depunerea unui proiect nou).

9.9. Valoarea voucher-ului va fi în permanență vizibilă în contul de profesor, însă doar un Administrator NARADA va putea aplica voucherul unui nou proiect, însă numai dacă este public pe platforma și poate primi finanțări.

9.10. Perioada de valabilitate a voucher-ului este de 120 de zile din momentul în care a fost generat și alocat în contul de profesor. Asta înseamnă că profesorul are la dispoziție 120 de zile să depună un nou proiect, perioadă în care se include și etapele de aprobare și validare a acestuia, până să devină public. În caz contrar, voucher-ul va fi folosit pentru un alt proiect, decizia rămânând la discreția echipei NARADA.

9.11. Costul total al proiectului este format din 2 părți:
a) Necesarul pentru achiziții – suma tuturor produselor pe care profesorul le include în proiect, la momentul depunerii acestuia pe platformă;

b) Costuri adiționale:
i. Comisionane financiare – până la 3% din total necesar pentru achiziții (includ comisioanele bancare, comisioanele procesatorului de plăți sau alte taxe financiare);
ii. Costuri administrative – costurile derivate din procesul de curatoriere și gestiune al Proiectelor finanțate care presupun comunicarea în mod activ cu profesorul în procesul de achiziții al fiecărui Proiect. În funcție de totalul necesar pentru achiziții, aceste costuri vor fi:
# 250 RON/Proiect – pentru Proiectele al căror total necesar pentru achiziții este mai mic mare sau egal cu 5.000 RON;
# 500 RON/Proiect – pentru Proiectele al căror total necesar pentru achiziții este mai mare de 5.000 RON.

c) Neprevăzute – între 10%-15% din totalul necesar pentru achiziții, în funcție de template-ul de proiect ales, care acoperă costurile generate de fluctuațiile de preț ale produselor, costuri de livrare și alte costuri neprevăzute.

X. ROLUL ACTIV AL NARADA

10.1. Înainte de a fi afișate pe Platformă, NARADA va analiza dacă Proiectele respectă principiile și obiectivele NARADA, în raport de natura și scopul fiecăruia, fiind posibilă solicitarea de date sau informații suplimentare cu privire la bunurile și/sau serviciile solicitate în cadrul Proiectelor.

10.2. În acest sens, echipa NARADA va verifica informațiile furnizate de Profesor, precum și alte cerințe specifice Proiectului, verificarea fiind efectuată cu bună-credință de echipa NARADA, dar neputând fi considerată o verificare tehnică asupra tuturor aspectelor esențiale pentru implementarea Proiectului, întreaga responsabilitate pentru buna desfășurare a etapelor de implementare revenind Profesorului care a transmis acel Proiect.

10.3. NARADA va colecta sponsorizările și le va direcționa spre realizarea Proiectelor vizate prin acestea. Astfel, NARADA se va asigura că orice asemenea direcționare de sponsorizare se va derula potrivit prevederilor legale aplicabile în materie și cu încheierea tuturor formalităților care se impun în acest sens.

10.4. NARADA va fi implicata în mod activ în derularea Proiectelor până la momentul realizării acestora. În acest sens, NARADA va întreprinde o serie de acțiuni, inclusiv de control și de verificare, menite să determine implementarea corespunzătoare a unui Proiect, toate persoanele implicate în susținerea acestuia având obligația de a colabora cu NARADA în acest scop.

10.5. De asemenea, NARADA va aduna o serie de informații relevante, sub diferite forme, referitoare la etapele aferente derulării fiecărui Proiect declarat realizat.

XI. ASPECTE FINALE

11.1. Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de prevederile legii române.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă,
conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din Municipiul București, în conformitate cu legile române în vigoare.

11.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.4. Prevederile acestui Document fac parte integrantă din contractele ce se vor încheia între NARADA și Susținători, Profesori și Voluntari.

11.5. Prevederile acestui document se completează cu dispozițiile Politicii de Confidențialitate și ale Politicii de Cookies publicate pe Platforma narada.ro.

Copyright NARADA 2020